Terminstider

På Göteborgs universitet finns bestämda datum för höst- och vårterminerna, men inte för sommarkurser. Titta alltid i ditt schema för att se vilka datum som gäller för dig. Vissa kurser kan starta eller avsluta utanför officiella terminsdatum.

Terminstider och kvartiler

Ett läsår vid Göteborgs universitet består av en höst- och en vårtermin, vardera på 20 veckor. Höstterminen börjar alltid på den måndag som infaller mellan 28 augusti och 3 september. Vårterminen påbörjas den måndag som infaller 20 veckor efter höstterminens start.

Termerna är indelade i kvartiler. Kurser startar och slutar vanligtvis baserat på start- och slutdatum för kvartilerna.

Terminstider

 • Vårterminen 2024: 15 januari–2 juni
 • Höstterminen 2024: 2 september–19 januari
 • Vårterminen 2025: 20 januari–8 juni
 • Höstterminen 2025: 1 september–15 januari

Titta ALLTID i schemat vilka terminstider som gäller för just din utbildning, vissa utbildningar kan starta och avsluta på andra datum.

Kvartiler vårterminen 2024

 • Kvartil 1: 15 januari–15 februari
 • Kvartil 2: 16 februari–20 mars
 • Kvartil 3: 21 mars–25 april
 • Kvartil 4: 26 april–2 juni 

Kvartiler höstterminen 2024

 • Kvartil 1: 2 september–2 oktober
 • Kvartil 2: 3 oktober–4 november
 • Kvartil 3: 5 november–5 december
 • Kvartil 4: 6 december–19 januari 2025

Avvikande terminstider

Viss utbildning kan ha avvikande terminstider, om det finns särskilda skäl. Som avvikande terminstid räknas alla utbildningstillfällen som börjar eller slutar utanför de fastställda terminstiderna, med undantag för fristående sommarkurs eller -paket. Om en utbildning har avvikande terminstid har fakultet, institution eller motsvarande ansökt om detta.