Bild
EU-kommissionen, Bryssel
Foto: Pexels: Marco

Utbytesstudier i Belgien

Belgiens huvudstad Bryssel är Europas administrativa och exekutiva maktcentrum. Här samlas människor från hela världen, och många studenter väljer att tillbringa en termin i denna mångkulturella smältdegel. Universiteten är välrenommerade och kursutbudet på engelska stort.

GU:s gemensamma utbytesplatser

Göteborgs Universitet har ett GU-gemensamt, ämnesövergripande avtal med Vrije Universiteit i Bryssel genom nätverket EUTOPIA. De flesta av universitetets studenter kan söka utbytesplats där, men möjligheten att åka på GU-gemensamma avtal skiljer sig åt mellan de olika fakulteterna. Du behöver kolla vad som gäller vid din fakultet, och att lärosätet ger kurser inom ditt ämnesområde.

Kontakt

Har du frågor om de GU-gemensamma utbytesplatserna? Kontakta International Centre.

Din fakultets/institutions utbytesplatser

Under rubriken Information från fakultet och institution nedan hittar du utbytesplatser inom ditt ämnesområde. Om du inte hittar någon information betyder det att det inte finns några avtal inom ditt ämnesområde.

Kontakt

Har du frågor om de ämnesspecifika utbytesplatserna? Kontakta internationell koordinator vid din institution eller fakultet.