Betygsskalornas steg och benämningar på svenska respektive engelska

 • Betygssystem med två steg:
  U Underkänd/Fail, G Godkänd/Pass
 • Betygssystem med tre steg:
  U Underkänd/Fail, G Godkänd/Pass, VG Väl godkänd/Pass with Distinction
 • Betygssystem med fyra steg:
  U Underkänd/Fail, B Godkänd/Pass, Ba Icke utan beröm godkänd/Passed with Credit, AB Med beröm godkänd/Passed with Distinction
 • Betygssystem med fyra steg:
  U Underkänd/Fail, 3 Godkänd/Pass, 4 Väl godkänd/Pass with Credit, 5 Mycket väl godkänd/Pass with Distinction
 • Betygssystem med sex steg:
  A Utmärkt/Excellent, B Mycket bra/Very Good, C Bra/Good, D Tillfredsställande/Satisfactory, E Tillräcklig/Sufficient, F Underkänd/Fail

Vid utskrift av studieintyg eller kursbevis kan betygsskala anges med hjälp av fotnot.

Vem beslutar om betygssystem?

Rektor fastställer de olika betygssystem som används vid Göteborgs universitet efter förslag från fakultetsstyrelse. Prefekt beslutar om vilket betygssystem som gäller för en enskild kurs.

Redovisning av betygsstatistik

Redovisning av betygsstatistik innebär att för varje avslutad kurs anges fördelningen av godkända betyg per betygssteg. Varje lärosäte ger betyg enligt sin lokala betygsskala och kan inkludera betygsstatistik i studieintyg. Tabellen kan jämföras med betygsfördelningen på motsvarande kurser vid ett annat lärosäte, för att på så sätt skapa jämförbarhet utan att gå omvägen över en annan betygsskala.

Betygsstatistik kan bara redovisas för kurser som funnits i två år. De studenter som så begär ska få betygsstatistik inkluderat i sina studieintyg för kurser med resultat under minst två år.

Inget medelbetyg

Inget medelbetyg ges för examen.