Länkstig

Förkunskapskrav och dispens

Inom program kan det finns förkunskapskrav för behörighet till vissa kurser, exempelvis att tidigare kurser inom utbildningen ska vara godkända. Ibland finns möjlighet att söka om dispens, undantag från förkunskapskraven.

Förkunskapskrav

För att du ska var behörig att påbörja en kurs inom ett program måste du uppfylla vissa krav på tidigare kunskaper. Syftet med detta är att säkerställa att du har tillräcklig kunskap från tidigare kurser för att du ska kunna dra nytta av innehållet i de efterföljande kurser.

Ett förkunskapskrav beskriver de kunskaper som är nödvändiga för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen, till exempel genomgången eller godkänd kurs. I vissa fall kan det vara möjligt att ansöka om undantag från förkunskapskrav, så kallad dispens.

Läs informationen från din utbildning

Om det finns förkunskapskrav för din utbildning ska dessa beskrivas i kursplanen eller utbildningsplanen. Läs även informationen från din utbildning på den här sidan.