Bild
Person framför dator
Foto: Raeng, Unsplash
Länkstig

Internationell praktik

Skaffa internationell arbetslivserfarenhet genom att genomföra din praktik utomlands.

En praktik utomlands är inte bara ett steg närmare arbetslivet, den ger dig även internationella och praktiska perspektiv på din utbildning, förbättrar dina språkkunskaper och fungerar som personlig utveckling.  Praktik utomlands ger dig dessutom tillgång till ett internationellt nätverk som kan vara avgörande för din framtida karriär.

Om du har en praktiktermin i ditt program kan du oftast välja att förlägga denna utomlands. Många studenter som inte har en praktiktermin i sin utbildning väljer istället att lägga en praktiktermin i slutet av sin studietid. De flesta praktikplatserna är oavlönade, men det finns en del olika stipendier att söka för att finansiera din praktiktermin.

Erasmuspraktik

För dig som vill praktisera inom Europa med möjlighet att få ett stipendium.

Erasmuspraktik

Praktik inom FN

För dig som vill praktisera sex månader vid ett FN-organ.

Praktik inom FN

Praktik inom EU:s institutioner

För dig som vill lära dig EU-maskineriet inifrån.

EUTOPIA TeamWork

För dig som vill ha internationell erfarenhet utan att resa utomlands

Navigate to video: Uwe gjorde praktik i Bolzano
Video (4:42)
Uwe gjorde praktik i Bolzano