Bild
Bild på studenter

EUTOPIA TeamWork

TeamWork är ett sommarprogram som ger dig internationell erfarenhet på ett flexibelt sätt. Som deltagare arbetar du på ett projekt i ett team tillsammans med andra internationella studenter. Arbetet sker deltid och online.

Om att delta i EUTOPIA TeamWork

Som en del av ett TeamWork-team kommer du att samarbeta med upp till 5 andra studenter från hela EUTOPIA-alliansen. 

Du kommer att arbeta med andra internationella studenter i ett projekt eller med en utmaning för ett företag eller en organisation. Projekten är på deltid och virtuella, vilket innebär att du  kan kombinera ditt deltagande i TeamWork med, till exempel, ett sommarjobb. TeamWork innebär att du får internationell och interkulturell erfarenhet, samt virtuella färdigheter för att förbättra din anställningsbarhet – allt utan att behöva resa utomlands.

Projektperioden löper från 24 juni till 19 juli 2024.

TeamWork är öppet för studenter från alla akademiska nivåer (grund-, avancerad och doktorandnivå) och alla ämnesområden. Vi strävar efter att erbjuda projekt som drar nytta av flera perspektiv, så oavsett vad du studerar kommer dina bidrag att vara värdefulla. Förkunskaper eller erfarenhet är inte nödvändigt.

Projekt erbjuds av organisationer från hela världen och från ett brett spektrum av sektorer, så de kommer att vara breda och varierande.

Hur kan TeamWork gynna mig som student?

  1. Du förbättrar din anställningsbarhet
  2. får värdefull internationell erfarenhet
  3. förbättrar ditt CV och utökar ditt professionella nätverk
  4. förbättrar ditt självförtroende och interkulturella förståelse
  5. och det utvecklar dina överförbara färdigheter som kommunikation, teamarbete och problemlösning - allt det som efterfrågas av arbetsgivare runt om i världen.

Hur ansöker jag?

Ansök genom att fylla i formuläret nedan och skicka in det senast 19 Mars 2024.

Till ansökningsformuläret:
https://forms.office.com/e/TmpH9sju7T

Frågor och svar

Mer information

Se vilka universitet som är involverade i TeamWork 2024 och läs mer om tidigare upplagor på TeamWork 2024.

Kontakt

Gothenburg TeamWork Team

EUTOPIA Alliance

EUTOPIA alliansen, partnerlogoyper