Använda upphovsrättsskyddat material

Upphovsrätt innebär begränsningar i hur vi som användare får citera och kopiera material som vi hittar i böcker och på internet. Texter som är publicerade får du använda så länge du citerar och refererar på korrekt sätt.

Bild, musik och film skiljer sig från textmaterial när det gäller upphovsrätt. Du rekommenderas därför be upphovspersonen om lov när du behöver använda en bild i ditt arbete. Ett undantag är Creative Commons-licenser.

Kopiera som student

  • Studenter får lov att kopiera material som ska användas i undervisningen. Det kopierade materialet får spridas inom en undervisningsgrupp på ett lärosäte, exempelvis mellan student och lärare, eller inom en klass. Spridningen kan ske digitalt eller analogt.
  • Som student är du tillåten att kopiera enligt den så kallade 15/15-regeln. Regeln anger att du får kopiera max 15 procent av en tryckt källa, upp till 15 sidor. Alltså, av en bok på 60 sidor kan du fritt kopiera 9 sidor. Ur en digital källa kan du kopiera upp till 15 A4-sidor.

Använda bilder från nätet

Ett sätt att hitta bilder som du får använda utan att fråga om lov, det vill säga bilder med en Creative Commons-licens, är att leta på sajter som:

Använda material via bibliotekets e-resurser

Du kan använda och hänvisa till resurser som du kan nå via universitetsbibliotekets webb. Urvalet av resurser är gjort för att ge dig en viss trygghet om att de säkerställer en god kvalitet.

Som student vid Göteborgs universitet får du ladda ner och skriva ut enstaka artiklar och kapitel för eget bruk. Du får däremot inte sprida eller kopiera upphovsrättsskyddat material till vem som helst.

För e-böcker skiljer sig villkoren en hel del mellan enskilda förlag. 

Användningsvillkor för bibliotekets e-resurser