Länkstig

Studievägledning

Om du har funderingar kring din nuvarande utbildning och framtida karriärvägar kan en studievägledare hjälpa dig. Vem du ska vända dig till beror på vilken utbildning du läser.

Vad är studievägledning?

I vägledningssamtal har du möjlighet att ställa frågor om dina studier och diskutera din studiesituation. Det kan till exempel handla om att planera dina studier eller vad du vill jobba med i framtiden.

Vägledningen utgår alltid från dina behov, önskemål och möjligheter. Du kan få stöd i att hitta nya perspektiv, att testa olika idéer, att komma fram till vilka alternativ du har samt att fatta beslut om hur du bäst kan gå vidare. Studievägledare har tystnadsplikt.

Vanliga frågeställningar i samtal med studievägledare

  • Vilka kurser kan jag söka?
  • Hur kan jag kombinera kurser till en examen?
  • Hur kan utbytesstudier passa in i min utbildning?
  • Vilka möjligheter har jag att göra praktik?
  • Hur kan jag planera för mina studier?
  • Hur studerar jag på ett effektivt sätt?
  • Vilka kompetenser får jag genom mina studier?
  • Vad kan jag arbeta med i framtiden?
  • Hur kan jag slutföra en kurs som jag tidigare påbörjat?

Hitta din studievägledare

På Göteborgs universitet finns både allmänna studievägledare (mer om allmänna studievägledare på gu.se) och studievägledare inom program och ämnen. Information om studievägledning inom ditt ämne får du längre ner på den här sidan, från den institution som är ansvarig för din utbildning.

Behöver du hjälp med studieadministration?

Om du behöver hjälp med praktiska frågor som rör din utbildning, som att registrera dig på en kurs, intyg eller hur du hämtar ut en tenta bör du kontakta din studieadministratör. Du kan hitta kontaktinformation på din institutions sida.