Image
Studenter i trappan på Humanisten

Department of Languages and Literatures

Välkommen till oss! Vi har undervisning i afrikanska språk, arabiska, engelska, franska, grekiska, japanska, kinesiska, latin, slaviska språk, somaliska, spanska, tyska och ämnesövergripande språkkurser. Vi ger två program på avancerad nivå: Språk och interkulturell kommunikation, 2 år, 120 hp (magister/master) och Tysk samtidslitteratur: reception, förmedling och kontext, 2 år, 120 hp (master), och vi medverkar i Ämneslärarprogrammet

Studentexpedition

Våra studentexpeditioner finns i korridor E på plan 4 i Humanisten, Renströmsgatan 6.

Kontakt

Öppettider: måndag - torsdag 10:30-12:00

 • Telefon: 031-786 1818, måndag - torsdag kl 09:00-10:00, måndag även kl 14:00-15:00
 • E-post: studentexpeditionen@sprak.gu.se

Studievägledare


Image
Sara Bäckerstam, studievägledare

Sara Bäckerstam

Studievägledare för japanska, kinesiska, internationella språkprogrammet, masterprogrammet språk och interkulturell kommunikation samt ämnesövergripande språkkurser

Telefon: 031-786 17 82
Telefontid: måndag, torsdag och fredag klockan 10:30 - 11:30

E-post: japanska, kinesiska, internationella språkprogrammet, språk och interkulturell kommunikation, ämnesövergripande språkkurser

Tjänsterum: E411

Image
Ida Lindström, studievägledare

 

Ida Lindström

Studievägledare för afrikanska språk, antik grekiska, arabiska, engelska, latin, somaliska, swahili och översättarprogrammet

Telefon: 031-786 1795
Telefontid: måndag, onsdag och torsdag klockan 10:30 - 11:30

E-post: afrikanska språkantik grekiska, arabiska, engelska, latin, somaliska, swahili, översättarprogrammet

Tjänsterum: E413A

Image
Ann-Christin Undeby, studievägledare

 

Ann-Christin Undeby

Studievägledare för franska, ryska, slaviska medeltidsstudier, spanska, tyska och ukrainska

Telefon: 031-786 18 08
Telefontid: måndag, onsdag och torsdag klockan 10:30 - 11:30

E-post: franskaryskaslaviska medeltidsstudier, spanska, tyska, ukrainska

Tjänsterum: E413B


Vad är studievägledning?

I vägledningssamtal har du möjlighet att ställa frågor om dina studier samt diskutera din studiesituation. Det kan till exempel handla om att planera dina studier eller vad du vill jobba med i framtiden. Vi utgår alltid från dina behov, önskemål och möjligheter. Du kan få stöd i att hitta nya perspektiv, att testa olika idéer, att komma fram till vilka alternativ du har samt att fatta beslut om hur du bäst kan gå vidare.

Vi har tystnadsplikt.

Du är välkommen till oss utan att ha en konkret fråga. Det är vanligt att studenter som kommer till oss inte vet innan vad det är de vill prata om. I vägledningssamtalet ställer vi frågor och låter dig berätta om din situation.

Vanliga frågeställningar kan vara:

 • Vilka kurser kan jag söka?
 • Hur kan jag kombinera kurser till en examen?
 • Hur kan utbytesstudier passa in i min utbildning?
 • Vilka möjligheter har jag att göra praktik?
 • Hur kan jag planera för mina studier?
 • Hur studerar jag på ett effektivt sätt?
 • Vilka kompetenser får jag genom mina studier?
 • Vad kan jag arbeta med i framtiden?
 • Hur kan jag slutföra en kurs som jag tidigare påbörjat?

 

About Department of Languages and Literatures

Type of organization
Department
Belongs to faculty
Faculty of Humanities
Contact information
Post address
Box 200
40530
Göteborg
Email
spl@sprak.gu.se
Visiting address
Renströmsgatan 6
41255
Göteborg

Våra lokaler

Våra lärosalar finns i Humanisten, på Renströmsgatan 6.
Personalen har sina tjänsterum på plan 4 i Humanisten.

News

At the moment we have not published any news articles.