Bild
Studenter i labb
Foto: Malin Arnesson

Sjukhusfysikerprogrammet

Program
N1SJU
5 år
300 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Sjukhusfysikerprogrammet på gu.se.

De två första åren av sjukhusfysikerprogrammet samläses med fysikprogrammet. All undervisning är då på Campus Johanneberg. De tre sista åren sker all undervisning på Sahlgrenska.

Kontakt år 1-2

Andreas Isacsson
Programansvarig, år 1-2
031-772 3187
andreas.isacsson@chalmers.se

Johanna Giske
Studievägledare


Studentservice Fysik

Hos Studentservice Fysik träffar du Johanna, Victoria och Lukas. De hjälper dig med olika frågor som rör dina studier. 

Kontaktuppgifter och mer information om vilken hjälp du kan få

Kontakt år 3-5

Mats Isaksson
Mats Isaksson
Programansvarig, år 3-5
Jennie Bengtsson
Studieadministratör
Magnus Båth
Magnus Båth
Studierektor

Utbildningsplan

Utbildningsplan sjukhusfysikerprogrammet

Praktik

Under sista året på programmet ingår en termins verksamhetsförlagd utbildning (praktik) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Studieresor

Under de två första åren av utbildningen erbjuds vanligtvis studenterna att åka på studiebesök tillsammans med studenterna vid fysikprogrammet. Destinationerna varierar men några exempel på resmål är Onsala rymdobservatorium, Max IV-laboratoriet i Lund och RISE i Borås.

Stöd med dina studier

Vill du plugga till tillsammans i grupp, och få hjälp av studenter från senare årskurser att klara kurserna? Då borde du testa att vara med på fysiks mentorspass! Ett gäng fysikstudenter som har kommit en bit i utbildningen jobbar extra som mentorer i fysik och matte, och kan hjälpa dig som har frågor eller känner att du kört fast. Du är även varmt välkommen om du bara vill plugga i sällskap av kurskamrater.

Mentorspassen brukas hållas en eftermiddag varje vecka. Extra pass erbjuds vanligtvis vid terminsstarten. Du hittar tid och plats för mentorspassen i ditt schema.

Studentgruppen för Fysik

SG Fysik, studentgruppen för Fysik är en del av naturvetarsektionen vid Göta studentkår och representerar de studenter som läser fysikprogrammet och sjukhusfysikprogrammet vid Göteborgs universitet. De jobbar med att  förbättra studiemiljön för studenterna. Där hittar du fysikstudenter i olika årskullar som du kan fråga om råd i olika frågor. 

Läs mer om SG Fysik | Göta studentkår vid Göteborgs universitet (gotastudentkar.se)