Bild
illustration som ger en bild av två personer

Mentorskap

Är du bra på att organisera dina studier? Gillar du att hjälpa andra? Att vara mentor är ett lärorikt och avlönat extraarbete där du hjälper en student i behov av pedagogiskt stöd att planera och strukturera sina studier.

Vad gör en mentor?

Som mentor hjälper du en student i behov av pedagogiskt stöd att exempelvis sortera och prioritera vad som är viktigt, och tolka och konkretisera uppgifter och moment. Genom att hjälpa studenten med de ramar och den tydlighet som behövs för att studiesituationen ska fungera bidrar du till att hen får bättre förutsättningar att klara sina studier.

Hur går mentorskapet till?

Du träffar studenten i behov av stöd en gång i veckan i cirka 2 timmar. Du kan vara mentor till flera studenter om du har tid och intresse, men alla träffar sker enskilt.

Du får mycket tillbaka för din insats

För varje mentorsuppdrag får du betalt ett fast belopp per månad, 1200 kronor. Du får 300 kronor per vecka om mentorsuppdraget inte pågår hela månaden. När uppdraget börjar får du en introduktion till mentorskapet av universitetets mentorskoordinator. Under tiden som du har uppdraget stöttar vi dig genom personlig handledning. Du blir även inbjuden till fortbildning, föreläsningar och gemensamma seminarier som hålls tillsammans med andra mentorer.

Du får ett intyg på din prestation

När du slutar kan du få ett intyg på att du har varit mentor vid Göteborgs universitet. Ett bevis på en givande och lärorik merit som du har med dig i ditt framtida arbetsliv.

Hur blir jag mentor?

Du kan fylla i en intresseanmälan eller kontakta mentorskoordinatorn om du är intresserad av att bli mentor.

Om du inte hör av oss, hör gärna av dig till mentorskoordinatorn .

Om du blir aktuell för uppdraget får du en inbjudan till ett introduktionstillfälle, där du får mer praktisk information om hur mentorskapet går till. Efter introduktionen matchas du med en student i behov av mentorstöd och samarbetet initieras vid ett gemensamt möte som mentorskoordinatorn bjuder in till. Ni påbörjar sedan samarbetet och bokar in era kommande möten självständigt.

Vad är pedagogiskt stöd?

Studenter med dokumenterad varaktig funktionsnedsättning kan få pedagogiskt stöd. Stödet utformas utifrån studentens behov och kan bestå av flera former av anpassningar. Ett exempel på stöd är just att ha en mentor.

Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning

Kontakt

Victor Hillström
Sofia Vilelind

E-post: mentorskoordinator@gu.se

Vill du bli mentor eller har frågor om att vara mentor är du välkommen att ta kontakt. Du kan också fylla i en intresseanmälan. 

Intresseanmälan för att bli mentor 

Mentorskoordinatorer
Victor Hillström, 031-786 6601
Sofia Vilelind, 031-786 6604