Bild
Studenter på trappan till Annedalsseminariet
Foto: Natalie Greppi

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten har det största utbildningsuppdraget inom Göteborgs universitet. Bland våra utbildningarna finns några av de mest eftersökta på lärosätet.

Fakulteten är indelad i sju insitutioner där den övervägande delen av allt studentnära arbete sker. De gånger studenter kommer i direkt kontakt med personal på fakultetsnivå är när det gäller vissa avtal om utbytesstudier eller den praktikkurs som drivs fakultetsövergripande för studenter inom de flesta av våra ämnen. 

Fakultetsnivån fördelar resurser till och ansvarar för kvalitetssäkring av forskning och utbildning, driver vissa utvecklingsprojekt (exempelvis om studiemiljöer) liksom ansvarar för gemensamma lokaler. 

Fakulteten leds av en styrelse och en ledningsgrupp bestående av dekan, prodekan, vicedekan och kanslichef. Till stöd för ledningen finns ett kansli med tjänstepersoner som handlägger frågor om utbildning, forskning, ekonomi, lokaler etc. Kansliet samordnar även institutionsövergripande organ som arbetsmiljökommitté, lokalkommitté, en beredning för utbildningsfrågor, där frågor som bland annat rör studenters studie- och lärmiljö diskuteras och bereds. I de flesta av dessa organ har studenter sina representanter med.

Kontaktinformation
Postadress
Box 700
40530
Göteborg
E-post
samkansli@samfak.gu.se
Besöksadress
Konstepidemins väg 2A
41314
Göteborg

Fakulteten finns i Campus Haga och Campus Linné. Utöver reguljära lärosalar har vi fem större hörsalar, kaféer, studieplatser, vilrum och andra utrymmen för studenter. För en detaljerad beskrivning av vad som finns på våra campus, gå till sidan Hitta på universitet

Evenemang

För tillfället finns inga evenemang publicerade.