Genuspraktiker, masterprogram

Program
H2GPR
2 år
120 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Genuspraktiker, masterprogram på gu.se.

Här har vi samlat programspecifik information och kontaktuppgifter för dig som studerar masterprogrammet Genuspraktiker vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Jeanette Sundhall
Jeanette Sundhall
Programkoordinator
Camilla Alvhage
Camilla Alvhage
Studievägledare

Programkrav och utbildningsplaner

Terminsöversikt

Termin 1

  • Genusvetenskaplig teoribildning (GS2201), 15 hp

  • Genusvetenskaplig metodologi (GS2401), 15 hp

Termin 2

  • Programspecifika kurser (se Registrering och kursval), 15 hp
  • Valbara kurser, 15 hp

Termin 3

  • Praktik i Gendering Practices (GS3002), 15 hp

  • Tvärvetenskapliga utmaningar i Genusvetenskap (GS2205), 15 hp

Termin 4

  • Masterexamensarbete i Genuspraktiker (GS3003), 30 hp

Registrering och kursval

Inför varje ny termin behöver du söka de kurser som du ska läsa. Ansökan till respektive termin görs under ordinarie ansökningsperioder under vår- samt hösttermin. Exakta ansökningstider hittar du på antagning.se. Ansökningskoder samt information om ansökningsförfarandet skickas ut på mail, samt publiceras som ett anslag på Canvas. Läs mer om att söka kurser under studietiden på Studentportalen.

Följande kurser är programspecifika och kan väljas av studenten under termin två:

  • Kritisk jämställdhets- och mångfaldsforskning (GS2101)

  • Kroppspolitik: feministiska perspektiv (GS2207)

  • Självständig läskurs i genusvetenskapligt kunskapsfält (GS3001)

Utlandsstudier och praktik

Det finns möjlighet att förlägga studier under programmets andra termin utomlands, då terminen innehåller valbara kursmoment. Du hittar mer information om Utbytesstudier på Studentportalen. 

Under termin 3 läser du en praktikkurs (GS3002) som omfattar åtta veckors praktik. Platsen för praktik kan vara en myndighet, ett företag, en NGO eller en annan typ av organisation. Efter praktikperioden ska du skriva en rapport där du beskriver dina uppdrag och hur dessa gett möjligheter för dig att skaffa dig arbetslivserfarenhet inom ditt område. Kontakta din studievägledare för bollning, tips och stöd kring praktiken. Du hittar mer information om Praktik på Studentportalen.

Möt våra studenter

Genuspraktiker tog Chisato från Japan till Göteborg

Thelma from Malawi studies Gendering Practices: “We live and breathe gender (engelska)

Limes Olsson at the Master's Programme in Gendering Practices (video)