Bild
Studenter vid Humanisten

Humanistiska fakulteten

Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet är en plats där vi fördjupar vår förståelse om människan, hennes historia, kultur och söker svar på hur vi kan forma en hållbar och meningsfull framtid. Vi ägnar oss åt undervisning och forskning inom ett brett spektrum av humanistiska ämnen, inklusive språk, kultur, historia, litteratur och filosofi. Denna mångfald av discipliner är samlade under Humanistens tak.

Vårt gemensamma mål inom humaniora är att utforska och förstå de spår människan har lämnat efter sig genom tiderna. Dessa spår kan vara i form av skrivna och talade språk, texter, konstnärliga och kulturella uttryck, materiella föremål samt olika livsåskådningar. Inom varje ämne och disciplin finns en strävan att bättre förstå människans utveckling och analysera de tankar, idéer och uttryck som har format vår värld.

I linje med en modern och dynamisk förståelse av humaniora, riktar sig vår forskning och undervisning också mot aktuella frågor och utmaningar i samhället. Detta inkluderar ämnen som hållbarhet, artificiell intelligens, digitalisering, kulturarv och kommunikation.

Humanisten på sociala medier

Facebook

X

Instagram

Kontaktinformation
Postadress
Box 200
40530
Göteborg
E-post
info@hum.gu.se
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255
Göteborg


Lokaler och tillgänglighet

Ett stenkast från Götaplatsen, bredvid Näckrosdammen och vackra Renströmsparken ligger Humanisten. Vi erbjuder stora och luftiga ytor med föreläsningssalar, grupprum, studieområden, datorsal och scener med ljud-, ljus- och bildutrustning.

Läs mer om våra lokaler på Hitta på Humanisten.

Ändrade öppettider för Humanistens huvudentrén, Renströmsgatan 6 sommaren 2024:

  • 6 - 7 juni: stängt
  • 10 - 20 juni: öppet måndag - torsdag 8-16, fredag 8-14
  • 21 juni: stängt
  • 24 juni - 5 juli: öppet måndag - fredag klockan 10-14
  • 6 juli -18 augusti: stängt

Ordinarie öppettider: Humanistens huvudentrén, Renströmsgatan 6, är öppen:

  • måndag-torsdag klockan 8.00-18.30
  • fredag klockan 8.00-16.00

Entréerna på Lundgrensgatan är låsta.

Studenter har med sitt GU-kort tillträde till fakultetens entréer och datorsal, måndag-lördag kl. 07.30-21.00. Krav: registrerad som student vid Göteborgs universitet samt på en kurs tillhörande Humanistiska fakulteten.

Studenter har inte tillträde till lokalerna söndag eller helgdag.

Öppettider Humanistiska biblioteket

Humanistiska biblioteket

 

Bild
Trappan på Humanisten

Trappa

Alla vägar leder till Trappan. Åtminstone på Humanisten. På avsatserna finns vadderade sittytor och gott om utrymmen för samtal. I anslutning till Trappan finns grupprum, lärosalar, hörsalar och en dramasal. Här finns också en stor projektor som kan användas vid till exempel föredrag eller filmvisningar.

Bild
Lärosal Humanisten

Lärosalar/hörsalar

På Humanisten finns flera hörsalar med plats från 100 till 220 personer. Här finns också lärosalar i olika storlekar men också så kallade casesalar och ALC-salar (Active Learning Classroom) som är utrustade för att klara mer specifika tekniskt utmanande föreläsningar. 

Restaurang och kafé

På entréplan ligger Café Näckrosen där du kan köpa kaffe, mackor och snacks under dagen. En våning upp finns också Restaurang Näckrosen där du kan köpa dagens rätt.

Tillgänglighet 

Humanistiska fakulteten har höga ambitioner vad gäller tillgänglighet. Utanför huvudingången på Renströmsgatan finns två parkeringsplatser för rörelsehindrade och en stor angöringsplats. Ledstråk från angöringsplatsen leder till Humanistiska biblioteket samt till Humanisten. 

Inne i Humanisten finns ledstråk till centrala funktioner såsom orienteringstavla, Servicecenter, handikapptoalett samt centralt hisschakt där du når alla våningar. Samtliga lärosalar, grupprum och liknande finns markerade på huvudentréns orienteringstavla i punktskrift.

Boka skåp Humanisten

Som student på Humanistiska fakulteten kan du få tillgång till ett skåp på Humanisten för att förenkla din studietid hos oss. De kan användas för att låsa in till exempel böcker och kläder.

Läs mer och boka här.

Evenemang

För tillfället finns inga evenemang publicerade.