Länkstig

Akademiskt språk och skrivande

Utveckla din kompetens i akademiskt språk och skrivande med stöd av Enheten för akademiskt språk (ASK). Resurserna är öppna för alla studenter vid Göteborgs universitet och ges på svenska och engelska. Det har ingen betydelse vilken utbildning du går eller vilken nivå du studerar på.

Handledning

Om du vill diskutera en text eller en presentation som du arbetar med kan du boka tid med en handledare i akademiskt språk och skrivande. Vid handledningstillfället möts du och handledaren för ett samtal som varar i cirka 45 minuter. Under handledningen kan du ställa frågor, ta upp funderingar som du har och få återkoppling på ditt arbete. Det innebär inte att din text eller uppgift blir rättad eller bedömd. Det handledning kan ge dig är förslag på hur du kan arbeta vidare med din uppgift och fortsätta att utveckla din skriftliga och muntliga kompetens i akademiska sammanhang.

Är det en skriftlig uppgift du arbetar med kan du och handledaren tillsammans titta på struktur och formuleringar för att se hur du kan utveckla texten och skrivandet. Arbetar du med en muntlig uppgift kan du få råd om hur du kan bygga upp din presentation och vad du kan tänka på vid själva framförandet. Du kan också boka handledning för att ta upp andra frågor som du har om att läsa, skriva och tala i akademiska sammanhang. 

Du kan boka handledning tre gånger per termin, men bara ett tillfälle i taget. Är ni två studenter som arbetar tillsammans, till exempel med ett examensarbete, kan ni boka upp till tre handledningstillfällen för det gemensamma arbetet.

Boka i bokningssystemet

Du bokar handledning genom att logga in med ditt studentkonto (gus-konto) i ett bokningssystem. Där ser du vilka handledare som har lediga tider och kan välja en tid som passar dig. 

Läs bokningsbekräftelsen i din studentmejl

När du bokat får du svar till den e-postadress som är kopplad till ditt studentkonto (gusxxxx@student.gu.se). l svaret finns en bekräftelse på den bokade tiden och annan information som du behöver inför handledningstillfället. Det är viktigt att du läser bekräftelsen så att du har kontaktuppgifter till handledaren och vet var ni ska ses. 

Mejla din text till handledaren

Är det en text som du vill diskutera mejlar du den till handledaren som läser den som förberedelse. Är det ett stort arbete, som till exempel ett examensarbete, väljer du ut ett avsnitt på cirka tre sidor som du vill fokusera på. Har du fått uppgiftsinstruktioner kan du skicka även dem till handledaren. 

Vilka är handledarna?

Handledarna på Enheten för akademiskt språk är utbildade inom skrivande, språk och pedagogik. Studentmedarbetarna på enheten studerar på universitetet och har erfarenhet av skrivande på både svenska och engelska. 

Drop-in

Om du har enstaka frågor om akademiskt språk och skrivande kan du ställa dem till en handledare på drop-in utan att boka tid. Du kan komma när det passar dig under öppettiderna men ibland kan du få vänta på din tur eftersom det kan komma flera studenter samtidigt. Handledningstiden på drop-in är 15 minuter för varje student och passar för en eller två frågor. Det kan till exempel vara frågor som:

  • Vad ska jag tänka på när jag delar in min text i stycken?
  • Hur kan jag referera till en källa som jag använder i texten?
  • Vad ska jag tänka på inför min muntliga presentation?

Du kan också komma på drop-in om du vill veta mer om handledning eller hur bokningssystemet fungerar.

Boka tid för handledning om du har många frågor eller vill diskutera en text som du arbetar med.

Tid och plats för drop-in

Drop-in på Pedagogiska biblioteket
Tisdagar kl. 12–13 (svenska och engelska)
Västra Hamngatan 25, Göteborg (hållplats Grönsakstorget)

Stängt 14 maj och 11 juni 2024.

Drop-in på distans via Zoom:
Måndagar kl. 15–16 (svenska och engelska)
Fredagar kl. 13–14 (svenska och engelska)

Stängt 10 maj 2024.

Språk och grammatik 

Vill du repetera och utveckla dina kunskaper i svenska? I modulen Språk och grammatik i Canvas kan du läsa på om vanliga språk- och grammatikfrågor och öva dina kunskaper i quiz. 

Du kan också delta i en workshop på distans via Zoom. Workshopparna har olika teman som svensk ordföljd, meningsbyggnad, sambandsord samt klart och tydligt språk. Varje workshop leds av en handledare som gör en kort genomgång av temat med övningar och diskussion. Därefter kan du ställa frågor om formuleringar som du funderar över.

Workshoppar i språk och grammatik

Ordföljd: Torsdag 15/2 kl. 15.15–16.45

Meningsbyggnad: Torsdag 14/3 kl. 15.15–16.45

Sambandsord: Torsdag 11/4 kl. 15.15–16.45

Klart och tydligt språk: Torsdag 16/5 kl. 15.15–16.45

Zoom-länk hittar du i Canvas-resursen Språk och grammatik.

För lärarstudenter - Språkportalen

För dig som studerar till lärare finns även den digitala resursen Språkportalen, som ligger i Canvas. Här finns stöd för text och skrivande anpassat till lärarutbildningen, bland annat om akademiskt skrivande, muntlig kommunikation, yrkesspråk och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan.

För att komma åt resursen loggar du in på kursen i Canvas och anmäler dig.

Öppna Språkportalen i Canvas

Kontakt

Enheten för akademiskt språk