Länkstig

Vilket stöd behöver du kring AI?

Vi ser nu över vilka behov som finns av generativ AI hos universitetets studenter, så att vi kan utveckla handledning och stöd i akademiskt språk och skrivande.

Delta i enkät om generativ AI

Informationen på den här sidan är framtagen utifrån universitetets vägledning för lärare om generativ AI i utbildningen, publicerad den 9 oktober 2023.

Universitetets ställningstagande kring generativ AI

Göteborgs universitet förbjuder inte användning av generativ AI i utbildning. Istället är det upp till lärare och examinatorer att själva avgöra om, när och hur generativ AI kan användas i kursarbete och examinationer. Det här innebär att lärare och examinatorer kan rekommendera, begränsa eller förbjuda användning av generativ AI utifrån specifika förhållanden.

Riktlinjer för generativ AI varierar mellan kurser, program, avdelningar och fakulteter. Det är lärare och examinatorer som ansvarar för att kommunicera riktlinjer kring generativ AI till studenter. Likaså är studenter ansvariga för att ta del av och följa dessa riktlinjer, inklusive eventuella begränsningar rörande användning av generativ AI för att slutföra kursarbete och examinationer.

Vad är generativ AI?

Generativ AI, eller generativ artificiell intelligens, avser verktyg som använder sannolikhetsmodeller och maskininlärningsmetoder för att generera nytt innehåll baserat på data från tidigare publicerat innehåll. Generativ AI kan för närvarande användas för att generera kod, bilder, musik, tal, text och video.

Exempel på generativa AI-verktyg som du kanske har använt eller hört talas om är ChatGPT (OpenAI), BERT (Google), Github Copilot (Microsoft), Bing Chat Enterprise (Microsoft) och DALL-E (OpenAI).

Med tanke på den snabba teknikutvecklingen är det viktigt att notera att generativ AI integreras i programvaror som Microsoft Office. Trots den utbredda tillgängligheten och användningen av generativa AI-verktyg är det fortfarande upp till dina lärare och examinatorer att avgöra om, när och hur du får lov att använda dessa verktyg i kursarbeten och examinationer.

Skillnader mot språkstödsverktyg

Generativa AI-verktyg skiljer sig från språkstödsverktyg som exempelvis Grammarly eller Microsoft Editor. Språkstödsverktyg identifierar fel och föreslår ändringar baserat på fördefinierade regler, till skillnad från generativa AI-verktyg som skapar nytt innehåll baserat på data från tidigare innehåll.

Skillnaderna mellan verktygen kan göra att dina lärare och examinatorer har olika riktlinjer för generativa AI-verktyg och språkstödsverktyg. 

Begränsningar hos AI-verktyg

Även om dina lärare och examinatorer tillåter att du använder generativ AI behöver du vara medveten om att dessa verktyg har begränsningar.

Verktyg som ChatGPT (OpenAI), Bing Chat Enterprise (Microsoft), och Bard (Google) kan generera texter som innehåller faktafel och påhittade referenser. Dessutom kan dessa verktyg reproducera och förstärka fördomar som finns i verktygens träningsdata.

Med tanke på dessa begränsningar bör du inte använda generativ AI för att skapa faktabaserat innehåll eller för att slutföra uppgifter som du inte har kunskap och kompetens att slutföra själv.  

Så kan generativ AI påverka lärande och examinationer

Precis som med andra verktyg eller resurser, uppmuntras du att tänka på hur användningen av generativ AI kan påverka ditt lärande och din förmåga att nå kursens lärandemål. Om ett generativt AI-verktyg rekommenderas i din kurs, är det din lärare eller examinator som ser till att du har tillgång till det.

Det är viktigt att notera att universitetet inte rekommenderar att kontrollera ditt arbete med en AI-detektionsverktyg eftersom befintliga verktyg är opålitliga.

Generativ AI och regler för examinationer

När det gäller examinationer ser Göteborgs universitet generativ AI som ett verktyg och universitetets regler för examination på grundnivå och avancerad nivå tillämpas. De regler som är särskilt relevanta för generativ AI listas nedan. Klicka på texten för att läsa förklaring.

Ytterligare vägledning

Om du har frågor om användning av AI-verktyg i ditt kursarbete och examinationer kan du fråga dina lärare eller examinatorer.