Image
Läkare och sköterska samtalar med patient
Photo: Most Photos

Kompletterande utbildning för läkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Course package
MCKUL
1,5 years
90 credits (ECTS)

Read more about Kompletterande utbildning för läkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz at gu.se.

På den här sidan hittar du användbar information som rör din utbildning. Här hittar du bland annat information om utbildningen, viktiga dokument och blanketter och kontaktuppgifter.

Upplägg

Utbildningen är på 3 terminer. Den första terminen består av en kurs i svenska med inriktning mot medicin i en svensk kontext. Detta ger dig en möjlighet till fördjupning i svenska språket som används inom den svenska hälso- och sjukvården.

Därefter följer två terminer av kompletterande utbildning för läkare, där fokus ligger på att komplettera klinisk teori och praktik inom medicinens olika områden. Under terminerna varvas teori med verksamhetsförlagd utbildning inom olika delar av sjukvårdens olika delar.

Termin 1: SVA105 Svenska för läkare med utländsk examen
Canvas ht24

Termin 2: KUL101 Kompletterande kurs - Klinisk teori och praktik II
Canvas vt24

Termin 3: KUL102 Kompletterande kurs - Klinisk teori och praktik I
Canvas ht24

Termin 3: KUL103 Samhälls- och författningskunskap
Canvas ht24

Ramschema

Viktiga dokument och blanketter

Studieuppehåll eller avbrott

Ansökan om studieuppehåll eller anmälan om avbrott på programstudier görs via digitalt formulär. Observera att eventuell bifogad fil bör inte ha tecken som å ä ö é eller specialtecken och liknande i filnamnet.

Kursplatsansökan

Kursplatsansökan används till exempel av dig som:

  • haft studieuppehåll
  • behöver omregistrera dig på en eller flera kurser
  • du har spärrkurser som gör att du inte kan påbörja nästkommande termin

Information om regler finns på blanketterna nedan. Ansök senast 15 april inför höstterminen och 15 oktober inför vårterminen.

Var tydlig i din ansökan att det gäller kompletteringsprogrammet för läkare med utländsk examen utanför EU/EES och Schweiz.

Ansökan skickas in till jenny.hanselius@gu.se

KTC Kliniskt träningscentrum

Kliniskt träningscentrum (KTC) vid Sahlgrenska akademin är en resurs för alla som studerar här. KTC är en vårdavdelning där studenterna får lärarledd metodundervisning, simulering med fokus på omhändertagande av akut sjuka patienter, teamarbete, egenträning för studenterna samt interprofessionella utbildningsmoment.
Länk till sidan för KTC

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning

Ansökan om prioritering vid VFU görs innan utbildningsstart och gäller hela utbildningen om inget annat anges. Se information och aktuella datum för din omgång i välkomstbrevet.

Ansökan skickas till jenny.hanselius@gu.se

Tystnadsplikt och sekretess inom sjukvården

I läkarstudierna ingår en stor del verksamhetsförlagd utbildning med patientkontakt. Då gäller Västra Götalandsregionens bestämmelser för tystnadsplikt och sekretess, enligt nedan.

Läs noga igenom: 

 

Regler för arbetskläder

Krav gällande klädsel och hygien för studenter i klinisk utbildning följer sjukvårdens direktiv.

Vårdpersonal kan via händer, men även kläder, överföra smittämnen mellan patienter. Den viktigaste åtgärden för att minska risken för vårdrelaterade infektioner och för att förebygga smittspridning är att arbeta efter de basala hygienrutinerna. Dessa tillämpas i alla vård- och undersökningssituationer och av all vårdpersonal, samt läkarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning/kliniska placeringar (VFU).

Läs noga igenom dokumenten nedan: 

Belastningsregistret

När du som student vid Göteborgs universitet ska göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan vissa enheter kräva att du som student ska kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Det är därför viktigt att du alltid har ett uppdaterat utdrag som du kan visa upp. Giltighetstiden på ett utdrag är 1 år. Efter avslutad utbildning gör Socialstyrelsen en kontroll mot belastningsregistret vid ansökan om yrkeslegitimation.

Handläggningstiden hos Polisen är 2-3 veckor.

ID-kontroll vid VFU inom Sahlgrenska universitetssjukhusets verksamheter

Från och med VT 2020 införs ID-kontroll av studerande vid verksamhetsförlagd utbildning inom Sahlgrenska universitetetssjukhusets verksamheter. Var alltid beredd på att kunna visa upp legitimation på första VFU-dagen.

Behörigheter inom sjukvården

För att sjukhusen ska kunna skapa konton i sina system till dig som student är det viktigt att det finns en aktuell e-postadress registrerad på dig i Ladok. Det är den adress som administratören använder sig av, förutom ditt personnummer och namn. Det är via denna e-postadress som kommunikation med sjukhusen kommer ske samt login uppgifter osv. kommer skickas till.

Det är ditt ansvar som student att se till att denna adress är aktuell inför kommande VFU/klinisk placering. Annars riskerar du att bli utan konto och kan inte påbörja din placering i tid vilket i värsta fall kan leda till att din utbildning ej kan genomföras under förväntad tid och måste förlängas.

Bemanningsservice vänder du dig till då det gäller de olika behörigheter till olika system som finns ute på sjukhusen. Du når dem på su.bemanningsservice.student@vgregion.se.

VGR-IT hjälper dig med frågor rörande de olika datasystem du kommer i kontakt med inom sjukvården. Kontakt på telefon 010- 4737100.

Viktiga länkar

Kontaktuppgifter

Jenny Hanselius
Education Administrator