Länkstig

Vill du få internationell upplevelse under en kort period?

Publicerad

Du som inte vill eller kan tillbringa en hel termin utomlands har flera alternativ att skaffa internationell erfarenhet, antingen på hemmaplan eller genom korta utlandsvistelser via universitetet.

På studentportalen hittar du flera sommarkurser som erbjuds av våra partnerlärosäten i Norden och i Europa. Där finns också information om Göteborgs universitets egen sommarskola, Summer School for Sustainability. Ibland finns det också andra möjligheter att engagera sig eller läsa kortare kurser. 

Om du har valbara kurser inom ramen för ditt program kan det vara möjligt att tillgodoräkna till exempel internationella sommarkurser som en del i din examen.

Läs mer vilket utbud som finns, behörighet och hur du ansöker till de olika möjligheterna på sidan Korta internationella möjligheter