Bild
Några studenter sitter och pluggar i stora trappan i Humanistenhuset

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Hos oss kan du läsa kurser i lingvistik, logik, språkteknologi, vetenskapsteori, praktisk filosofi och teoretisk filosofi.

Våra program

Vi har ett kandidatprogram som ges på svenska:
Liberal Arts

Våra masterprogram:
(med undervisning på svenska)

(med undervisning på engelska)

Utbildningsadministration

Vi har ingen studentexpedition och inga särskilda tider för utlämning av tentamen. I stället vänder du dig direkt till den administratör som ansvarar för just din utbildning. Se kontaktuppgifter i ditt välkomstbrev.

Studievägledning

Välkommen att mejla dina frågor till oss.
E-post: studievagledning@flov.gu.se

Studentrepresentant | Studentarbetsmiljöombud

Posten som studentrepresentant i institutionsrådet är vakant.
Kontakta studentkåren om du är intresserad av uppdraget.

Rådet är ett forum för dialog och diskussion av institutionens verksamhet, och det har en rådgivande funktion för prefekten.

Även posten som studentarbetsmiljöombud, SAMO, är vakant.

Mentorsverksamhet

Mentorsverksamheten vid FLoV vill bidra till att skapa en god studiesocial miljö och att underlätta för dig som student att få kontakter över kursgränserna. Våra mentorskoordinatorer är Jonathan Engstad och Joel Bogestad. Du når dem via adressen
mentor@flov.gu.se

Om Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Typ av organisation
Institution
Tillhör fakultet
Humanistiska fakulteten
Kontaktinformation
Postadress
Box 200
40530
Göteborg
E-post
flov@flov.gu.se
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255
Göteborg

Hitta hit

Institutionen har lokaler på Humanisten, plan 5. Undervisningen sker i salar på Humanisten, Renströmsgatan 6.
Vår externa webbadress är www.gu.se/flov

Nyheter

För tillfället finns inga nyheter publicerade.

Evenemang

För tillfället finns inga evenemang publicerade.