Bild
Studenter i Seminarieparken utanför Annedalseminariet.
Foto: Natalie Greppi

Institutionen för globala studier

På Institutionen för globala studier kan du läsa flera olika ämnen som har det globala perspektivet gemensamt. Du lär dig att analysera globala samhällsfenomen och får fördjupad kunskap om resursfördelning, samhällsstrukturer, makt och hållbar utveckling.

 

  Om Institutionen för globala studier

  Typ av organisation
  Institution
  Tillhör fakultet
  Samhällsvetenskapliga fakulteten
  Kontaktinformation
  Postadress
  Box 700
  40530
  Göteborg
  E-post
  globalstudies@gu.se
  Besöksadress
  Konstepidemins väg 2
  41314
  Göteborg
  Bild
  Annedalsseminariet på Seminariegatan 1A.

  Våra lokaler

  Undervisning sker i huvudsak Annedalsseminariet på Seminariegatan 1A eller i närliggande lokaler.

  Studievägledning, utbildningsadministration och lärares kontor finns i de röda tegelbyggnaderna intill Annedalsseminiaret, på Konstepideminsväg 2B. Den här byggnaden kallas ofta för KK2.

  Låsta entrédörrar till KK2

  Från och med 15 november 2023 kommer entrédörrarna till KK2 vara låsta under kontorstid. Från klockan 08.00-16.00 på vardagar kan du använda ditt GU-kort och fyrsiffriga pinkod för att komma in i byggnaden. Övriga tider blir du insläppt av personen som du har bestämt möte med. 

  Återsamlingsplats (i händelse av utrymning) för både studenter och personal är i Seminarieparken utanför Annedalsseminariet.

  Läs mer om våra lokaler på Studentportalens sida Hitta på universitetet.

  Bild
  Konstepideminsväg 2B. Utbildningsadministratörer och studievägledare sitter på våning 6.

  Utbildningsadministration

  Våra utbildningsadministratörer kan hjälpa dig med frågor som rör:

  • Antagning/reservantagning
  • Webbregistrering
  • Studieresultat
  • Intyg
  • Tillgodoräknande
  • Tentamen (anmälan, avanmälan)
  • Valbara kurser
  • Canvas (Göteborgs universitets lärplattform)
  • Studieuppehåll/studieavbrott
  • Publicering av examensarbeten
  • Scanna och mejla signerat publiceringsavtal. Du kan också skicka det via post till utbildningsadministrationen.

  Kontakta utbildningsadministratören som är kopplad till det ämne eller program som du läser:

  <none>
  Matilda Andersson
  Utbildningsadministratör
  • Kandidatprogrammet i internationella relationer
  • Kandidatprogrammet i hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning

  Samt kurser inom:

  • Globala genusstudier
  • Globala utvecklingsstudier
  • Humanekologi
  • Latinamerikastudier
  • Mellanösternstudier
  <none>
  Emma Lindeberg Berglund
  Utbildningsadministratör
  • Kandidatprogrammet i globala studier
  • Antropologprogrammet och kurser i socialantropologi
  • Kurser på grundnivå i mänskliga rättigheter
  Sanna Byröd Bergström
  Utbildningsadministratör
  • Masterprogrammet i globala studier och kurser på masternivå
  <none>
  Johanna Hagström Wigers
  Programsamordnare
  • Masterprogrammet i mänskliga rättigheter
  • Erasmus Mundus Master's Programme in Human Rights Policy and Practice (mejllkontakt: emhrppugot@gu.se)

   

  Skicka dokument

  De flesta dokument kan du scanna och mejla. Om du vill skicka dokument via post, använd postadressen nedan:

  Utbildningsadministrationen
  Institutionen för globala studier
  Box 700
  405 30 Göteborg

  Studievägledning

  Vänd dig till våra studievägledare om du behöver prata om din studiesituation, eller för att få hjälp att fundera kring framtida studie-och karriärval.

  Din kommunikation med en studievägledare är alltid skyddad av tystnadsplikt.

  Mer information om studievägledning och kontaktuppgifter finns på Studentportalens sida om Studievägledning.

  Kontaktuppgifter till studierektor och utbildningsledare

  Studierektor

  Vid Institutionen för globala studier finns en studierektor som koordinerar och samordnar utbildningsverksamheten. Studierektorn är också ansvarig för att hantera studentärenden.

  Arne Frederik Wackenhut
  Arne Frederik Wackenhut
  Studierektor

  Utbildningsledare

  Inom varje ämnesområde finns en utbildningsledare som arbetar med pedagogisk utveckling, kvalitetsutveckling och planering av innehåll i utbildningen inom respektive ämne. Behöver du mer information om innehåll i specifika kurser och program kan du kontakta respektive utbildningsledare.

  Antropologprogrammet och kurser i socialantropologi:

  Anna Bohlin
  Utbildningsledare


  Kandidatprogrammet i globala studier:

  Anna Hedlund
  Anna Hedlund
  Utbildningsledare
  Gustav Cederlöf
  Gustav Cederlöf
  Utbildningsledare

  Kandidatprogrammet och kurser i internationella relationer:

  Bryan Mabee
  Utbildningsledare


  Globala genusstudier:

  Mikela Lundahl Hero
  Utbildningsledare


  Globala utvecklingsstudier:

  Sofie Hellberg
  Sofie Hellberg
  Utbildningsledare


  Humanekologi:

  Rikard Warlenius
  Rikard Warlenius
  Utbildningsledare


  Museion:

  Arne Frederik Wackenhut
  Arne Frederik Wackenhut
  Studierektor

   

  Regionala studier:

  Arne Frederik Wackenhut
  Arne Frederik Wackenhut
  Studierektor

   

  Masterprogrammet i mänskliga rättigheter:

  Damon Barrett
  Damon Barrett
  Utbildningsledare


  Erasmus Mundus Master's Programme in Human Rights Policy and Practice:

  Kamal Makili-Aliyev
  Kamal Makili-Aliyev
  Utbildningsledare


  Masterprogrammet i globala studier:

  Jan Bachmann
  Jan Bachmann
  Utbildningsledare
  Florian Kühn
  Florian Kühn
  Utbildningsledare

   

  Studentinflytande

  Likabehandlingsrepresentant

  Vi har nolltolerans för all form av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Vår likabehandlingsrepresentant kan ge råd och stöd till dig som är student vid Institutionen för globala studier:

  Gunilla Blomqvist Sköldberg
  Gunilla Blomqvist Sköldberg
  Likabehandlingsrepresentant


  Studentarbetsmiljöombud (SAMO)

  Om du som student har synpunkter på arbetsmiljön kan du vända dig till Institutionen för globala studiers studentarbetsmiljöombud (SAMO), Zainab Sadiqa.

  E-post: samo@globalstudies.gu.se

  Miljö- och hållbarhetsrepresentant

  Kontakta vår miljö- och hållbarhetsrepresentant för frågor om, eller synpunkter på, Institutionen för globala studiers miljöarbete:

  Andréas Litsegård
  Andréas Litsegård
  Miljö- och hållbarhetsrepresentant


  Studentgruppen Globala

  Studentgruppen Globala är ett underorgan till Göta Studentkår och vänder sig till alla studenter vid Institutonen för globala studier.

  Kontakt: globalstudies@gota.gu.se

  Mer information på Studentgruppen Globalas hemsida.

  Brandskyddsinformation

  Om brandlarmet går - påbörja utrymmning omedelbart.

  Adressen till Annedalsseminariet är Seminariegatan 1A.

  Utrymningsplaner finns på flera platser i Annedalsseminariet. På dessa finns information om bland annat utrymningsvägar, brandposter, brandlarm och återsamlingsplatser.

  I Annedalsseminariet fungerar de båda trapphusen som säkra brandceller. Hissen i Annedalsseminariet får inte användas vid brand.

  Återsamlingsplats för både studenter och personal är i Seminarieparken utanför Annedalsseminariet.

  Läs mer om vad du ska göra om larmet går på Studentportalens sidor om säkerhet.

  Evenemang

  För tillfället finns inga evenemang publicerade.