Bild
Pedagogen hus C
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Välkommen till Institutionen för kost- och idrottsvetenskap - IKI – med en helhetssyn på människans möte med mat och måltider respektive idrott och fysisk aktivitet!

Om Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Typ av organisation
Institution
Tillhör fakultet
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Kontaktinformation
Postadress
Box 300
40530
Göteborg
E-post
iki@ped.gu.se
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120
Göteborg

Studievägledning

Maria Thorson
Maria Thorson
Studievägledare
 • Fristående kurser i kostvetenskap och idrottsvetenskap,
 • Kostekonomi med inriktning mot ledarskap (kandidatprogram),
 • Kost och ledarskap (kandidatprogram),
 • Hälsopromotionsprogrammet med fokus på kost och fysisk aktivitet (kandidatprogram),
 •  Hälsopromotion (kandidatprogram), ges med två inriktningar: idrottsvetenskap respektive kostvetenskap,
 • Sports Coaching (kandidatprogram)
 • Specialidrott
 • Idrott- och hälsa inom grundlärarprogrammen och ämneslärarprogrammen,
 • Hem- och konsumentkunskap inom grundlärarprogrammen och ämneslärarprogrammen.

För kontakt hänvisas främst till e-post och/eller telefon.
Telefontid: Måndag 10.15-11.30

Besök: Efter överenskommelse. Möte kan bokas både fysiskt eller digitalt. Är kontorsdörren öppen är du välkommen på drop-in.
Besöksadress: Läroverksgatan 5, Pedagogen hus C, entréplan i högra flygeln

Helena Svensson
Vikarie för studievägledare Anne-Lee Lööf
 • Idrottsvetenskap, kurser på avancerad nivå
 • Kostvetenskap, kurser på avancerad nivå

För kontakt hänvisas främst till e-post och/eller telefon.

Lokaler

Institutionens lokaler finns i två byggnader i Göteborg:

 • Pedagogen Hus C, Läroverksgatan 5
 • Hus Idrottshögskolan, Skånegatan 14

Studentinflytande

Studentkår: Göta studentkår