Programinstitution för Ämneslärarprogrammet

Välkommen till programinstitutionen för Ämneslärarprogrammet! På Ämneslärarprogrammet läser du kurser på flera olika institutioner och fakulteter, vilket innebär att du får möta många delar av universitetet under din utbildning.

Ämneslärarprogrammet ger en bred bild av läraryrket, fördjupade ämneskunskaper och redskap för att utveckla elevers lärande. Utbildningen ger dig behörighet att arbeta som lärare i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen och leder till en examen i ett eller två ämnen.

Ämneslärarprogrammet ligger på den Utbildningsvetenskapliga fakulteten och har sin organisatoriska hemvist på Programinstitution för Ämneslärarprogrammet. Programmets första båda kurser läser du på den Utbildningsvetenskapliga fakulteten, men under din utbildning läser du kurser på olika fakulteter och på olika institutioner. Därigenom får du möta många delar av universitetet. De studenter som har valt samma inriktning och ämnen som du följs åt genom programmet.

Ansvarig institution

Programinstitution för Ämneslärarprogrammet vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Medverkande institutioner och ämnen:

Institutionen för biologi och miljövetenskap

 • Biologi

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

 • Utbildningsvetenskaplig kärna

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 • Filosofi

Institutionen för fysik

 • Fysik
 • Teknik

Institutionen för geovetenskaper

 • Geografi

Institutionen för historiska studier

 • Historia

Högskolan för konst och design - HDK-Valand

Högskolan för scen och musik

Institutionen för kemi och molekylärbiologi

 • Kemi
 • Naturkunskap

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

 • Idrott & hälsa
 • Hem- och konsumentkunskap

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

 • Svenska
 • Religionskunskap

Institutionen för matematiska vetenskaper

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

 • Utbildningsvetenskaplig kärna

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

 • Utbildningsvetenskaplig kärna

Institutionen för språk och litteraturer

 • Engelska
 • Moderna språk
 • Latin

Statsvetenskapliga institutionen

 • Samhällskunskap
 • Utbildningsvetenskaplig kärna

Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi

Programledning

Jonas Enger
Jonas Enger
Programföreträdare och beslutsfattare
Ola Strandler
Ola Strandler
Programledare

 

Övriga medarbetare inom Programinstitution för Ämneslärarprogrammet

Programstudievägledare
stvl.lararutb@gu.se

 • Anja Ryne
 • Charlotte Baagøe
 • Kerstin Jaktén 
 • Susanne Eklöf Brunnander 

Utbildningssamordnare

 • Anders Larsson
 • Karin Jorthé

Utbildningsadministratör

 • Anna-Karin Ryberg

Utbildningshandläggare

 • Ylva Lundkvist

VFU-handläggare

 • Kristina Lindahl
 • Sara Vernersson

Kommunikatör

 • Heléne Norling

Om Programinstitution för Ämneslärarprogrammet

Typ av organisation
Institution
Tillhör fakultet
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Kontaktinformation
Postadress
Box 300
40530
Göteborg
E-post
ufkansli@ped.gu.se
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117
Göteborg

Evenemang

För tillfället finns inga evenemang publicerade.