Bild
Studenter vid ett bord med frukt och grönt

Dietistprogrammet

Program
M1DIP
4 år
240 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Dietistprogrammet på gu.se.

På den här sidan hittar du användbar information som rör din utbildning. Här hittar du bland annat information om programmet, viktiga dokument och blanketter och kontaktuppgifter.

Programöversikt

Läsåret 2023/24 är terminstiderna 28 augusti 2023 - 14 januari 2024 för höstterminen och 15 januari - 2 juni 2024 för vårterminen.

Under utbildningens tre första terminer läggs kunskapsgrunden med kurser i nutrition, kemi, biokemi, anatomi, fysiologi, livsmedelsvetenskap, kommunikation och förbättringsarbete. Vi koncentrerar oss på den friska människan där det förebyggande arbetet står i centrum.

Termin fyra till sex fokuserar på nutritionsbehandling vid olika sjukdomar och den yrkesverksamma dietistens arbetssätt. Under dessa terminer ingår längre praktikperiod.

Viktiga dokument och blanketter

Här hittar du ett urval av blanketter specifika för dietistprogrammet.

Antagning, studieuppehåll och vidare studier

Ansökan om tillgodoräknande

Du som är antagen som student och bedriver studier vid Göteborgs universitet kan få tidigare utbildning tillgodoräknad hos oss. Själva tillgodoräknandet kan ske först när du är registrerad vid Göteborgs universitet.

Vi handlägger din ansökan så snart som möjligt, men det är viktigt att känna till att handläggningstiden för tillgodoräknande kan vara upp till åtta veckor.

Det är viktigt att du deltar i undervisning och examinationer på kursen tills du har fått beslutet i din ansökan.

Du skickar in din ansökan via mail till: dietistprogrammet@medicin.gu.se 

eller per post till adressen:
Göteborgs universitet
Programadministratör Dietistprogrammet
Avd för invärtesmedicin och klinisk nutrition
Box 459 / Medicinaregatan 13, plan 3
405 30 Göteborg

Betyg

VFU

Ansökan om prioritering vid VFU kan endast göras inför termin 6.

Kursöversikt

Nedan hittar du alla kurser som ingår i dietistprogrammet. Via länken under respektive kurs kommer du till kursens översikt i Canvas. På kursöversikten finns kursplan, litteraturlista, preliminärt schema och kontaktuppgifter till ansvariga för kursen. Översikten har du tillgång till även innan du är registrerad på kursen.

När du väl är registrerad på kursen får du också tillgång till dokument, föreläsningsanteckningar och övrigt innehåll i kursen. 

Länkar till Canvas:

Årskurs 1 

DIP110, Introduktion till klinisk nutrition, 7,5 hp HT23

DIP120, Biokemi med grundläggande kemi, 15 hp HT23

DIP130, Nutrition 1, makronutrienter, 7,5 hp HT23

DIP140, Humanfysiologi, 15 hp VT24

DIP150, Livsmedelsvetenskap, 15 hp VT24

Årskurs 2

DIP210, Nutrition 2, 30 hp HT23

DIP220, Klinisk nutrition 1, 15 hp VT24

DIP230, Psykologi och yrkesspecifika färdigheter för dietister, 15 hp VT24

Årskurs 3

DIP310, Klinisk nutrition 2, 30 hp HT23

DIP320, Examensarbete i klinisk nutrition, 15 hp VT24

DIP330, Klinisk träning i dietistprofessionen, 15 hp VT24

Årskurs 4

MED722, Klinisk nutrition - vetenskaplig metod, 7,5 hp HT23

MED723, Kostundersökningsmetodik, 7,5 hp HT23

DIP430, Födoämnesöverkänslighet hos barn och vuxna, 7,5 hp HT23

DIP440, Nutritionsbehandling vid bariatrisk kirurgi, 7,5 hp HT23

MED730, Självständigt arbete i klinisk nutrition, 30 hp (helfart) VT24

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning

För information om VFU, se sidan Verksamhetsförlag utbildning under "Institutionen för medicin" längst ner på sidan. 

Studera utomlands

Som student på Dietistprogrammet har du möjlighet att studera utomlands på utvalda terminer.

Bild
studera utomlands
Studera utomlands

Ansökningsperioder 
Ansökningsperiod 1: 10 december - 1 februari (utresa ht/vt)
Ansökningsperiod 2: 1 september - 1 oktober (utresa vt)

Obs! Utbyten på dietistprogrammet sökes terminen före utbytet planeras att genomföras. 

Vart kan jag åka?

Termin 3
Universitetsgemensamma avtal - Motsvarande kurser DIP210 Nutrition 2, 30 hp

Termin 7
Universitetsgemensamma avtal - Valbara kurser i klinisk nutrition

Termin 8

Urvalskriterier för utbytesstudier

Allmänna och fakultetsspecifika urvalskriterier 

Ida Mattiasson
Ida Mattiasson
Internationell samordnare

Kontaktuppgifter

Programadministratör 

Ingrid Johansson
dietistprogrammet@medicin.gu.se

Besöksadress: Medicinaregatan 13, plan 3, efter överenskommelse

Therese Johansson
Studievägledare

Besöksadress: Medicinaregatan 3, plan 2, efter överenskommelse