Bild
Studenter vid ett bord med frukt och grönt

Dietistprogrammet

Program
M1DIP
4 år
240 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Dietistprogrammet på gu.se.

På den här sidan hittar du användbar information som rör din utbildning. Här hittar du bland annat information om programmet, viktiga dokument och blanketter och kontaktuppgifter.

Programöversikt

Läsåret 2023/24 är terminstiderna 28 augusti 2023 - 14 januari 2024 för höstterminen och 15 januari - 2 juni 2024 för vårterminen.

Under utbildningens tre första terminer läggs kunskapsgrunden med kurser i nutrition, kemi, biokemi, anatomi, fysiologi, livsmedelsvetenskap, kommunikation och förbättringsarbete. Vi koncentrerar oss på den friska människan där det förebyggande arbetet står i centrum.

Termin fyra till sex fokuserar på nutritionsbehandling vid olika sjukdomar och den yrkesverksamma dietistens arbetssätt. Under dessa terminer ingår längre praktikperiod.

Viktiga dokument och blanketter

Här hittar du ett urval av blanketter specifika för dietistprogrammet.

Antagning, studieuppehåll och vidare studier

Tillgodoräknande

Från och med 1 april 2024 görs alla ansökningar om tillgodoräknanden via Ladok.
Du hittar mer information om tillgodoräknande här 

Betyg

VFU

Ansökan om prioritering vid VFU kan endast göras inför termin 6.

Kursöversikt

Nedan hittar du alla kurser som ingår i dietistprogrammet. Via länken under respektive kurs kommer du till kursens översikt i Canvas. På kursöversikten finns kursplan, litteraturlista, preliminärt schema och kontaktuppgifter till ansvariga för kursen. Översikten har du tillgång till även innan du är registrerad på kursen.

När du väl är registrerad på kursen får du också tillgång till dokument, föreläsningsanteckningar och övrigt innehåll i kursen. 

Länkar till Canvas:

Årskurs 1 

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning

För information om VFU, se sidan Verksamhetsförlag utbildning under "Institutionen för medicin" längst ner på sidan. 

Studera utomlands

Som student på Dietistprogrammet har du möjlighet att studera utomlands på utvalda terminer.

Bild
studera utomlands
Studera utomlands

Ansökningsperioder 

Obs! Utbyten på dietistprogrammet sökes terminen före utbytet planeras att genomföras. 

Vart kan jag åka?

Termin 3
Universitetsgemensamma avtal - Motsvarande kurser DIP210 Nutrition 2, 30 hp

Termin 7
Universitetsgemensamma avtal - Valbara kurser i klinisk nutrition

Termin 8

Urvalskriterier för utbytesstudier

Certificate of International merits

Certificate of International merits (CIM) ger dig som läser en utbildning vid Sahlgrenska akademin möjlighet att samla internationella meriter som sedan kan presenteras i ett diplom. 

Ida Mattiasson
Ida Mattiasson
Internationell samordnare
Sofia Klingberg
Sofia Klingberg
Universitetslektor

Kontaktuppgifter

Programadministratör 

Ingrid Johansson
dietistprogrammet@medicin.gu.se

Besöksadress: Medicinaregatan 13, plan 3, efter överenskommelse

Therese Johansson
Studievägledare

Besöksadress: Medicinaregatan 3, plan 2, efter överenskommelse