Bild

Vi utbildar läkare, sjuksköterskor, tandläkare och en rad eftertraktade vårdprofessioner. Exempel på starka forskningsområden är cancer, hjärt-kärlsjukdom, kvinnor och barns hälsa, metabolism, neuropsykiatriska sjukdomar, personcentrerad vård samt odontologi.

Mycket av vår forskning och utbildning sker på campus Medicinareberget som delas med vården, framförallt på sjukhusen som tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Inom odontologi har vi motsvarande samarbete med Folktandvården i Västra Götaland.

Dekan är Jenny Nyström, professor i fysiologi med särskild inriktning mot molekylära och funktionella studier av njurens funktion.

Kontaktinformation
Postadress
Box 400
40530
Göteborg
E-post
info@sahlgrenska.gu.se
Besöksadress
Medicinaregatan 3
41390
Göteborg
Bild
En drönarbild över Campus Medicinareberget med alla hus.
Drönarbild över Campus Medicinareberget, november 2023.
Foto: Filip Asphäll

Campus Medicinareberget

Sahlgrenska akademin ligger till största delen på Medicinareberget som ligger nära Sahlgrenska Universitetssjukhusets område mellan Guldheden och Linnéstaden. På Medicinareberget ligger också Odontologen med Folktandvårdens specialistkliniker. Viss utbildning ligger utanför campusområdet, på Sahlgrenska Universitetssjukhusets tre sjukhus, Sahlgrenska, Östra och Mölndal.

Utbildningarna inom hälsa, sjukvård och tandvård bedrivs i huvudsak i Medicinarelängan, på Hälsovetarbacken och på Odontologen. I alla dessa byggnader finns föreläsningssalar, grupprum och datorsalar.

På Odontologen ligger Folktandvårdens utbildningsklinik. Om du utbildar dig till tandläkare eller tandhygienist kommer du att behandla patienter här under utbildningen.

Kliniskt träningscentrum, KTC

På Hälsovetarbacken i hus 3 finns fakultetens kliniska träningscentrum, KTC. KTC består av ett flertal patientsalar, en akutsal, operationssal, röntgensal, tal- och hörsellabb, HLR-rum, samtalsrum, skapandesal, läkemedelsrum, skölj, förråd och flertalet smårum där du som student inom Sahlgrenska akademin kan träna på praktiska handgrepp, omhändertagande av patient, samtal och teamsamverkan.

Här hitta du all information som gäller för dig som student vid utbildning och egenträning på KTC.

Studentutrymmen

I alla hus finns lunchrum för dig som student. Där kan du värma medhavd mat, äta eller sitta och plugga. I Medicinarelängan finns det också bord och bänkar ute i korridoren.

Det finns flera kaféer och lunchrestauranger på Campus Medicinareberget, och i dess närhet. På sjukhusområdet finns även Pressbyrån och Dahls Bageri.

Utöver lunchrum finns det studieplatser, vilrum och stilla rum för dig som student. Studieplatserna finns utspridda på Medicinareberget.

Karta med markerade studieplatser och grupprum på Campus Medicinareberget
Karta över studieplatser och grupprum på Campus Medicinareberget

Här är en förteckning över grupprum som du som student får använda när de inte är bokade för undervisning.

Grupprum (pdf 0,1 mb)


I TimeEdit kan  du se om grupprummen är bokade för undervisning eller om du kan använda dem.

TimeEdit - Medicinaregatan 3-11

TimeEdit - Hälsovetarbacken


Medicinaregatan 5A, en trappa upp hittar du två stilla rum. Rummen är upplåsta från klockan 06:30 till klockan 18:00. Rummen är öppna för alla oavsett religion eller annan trosuppfattning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Rummen ska inte ha några religiösa symboler men besökare är välkomna att själva ta med personliga ting så som böcker, yoga- eller bönemattor.

Som student på Campus Medicinareberget har du tillgång till Biomedicinska bibliotek och Hälsovetarbackens bibliotek.

Du kan också använda dig av Göteborgs universitetsbiblioteks resurser.

Certificate of International Merits, CIM

Certificate of International Merits, CIM, ger dig möjlighet att samla internationella meriter som sedan kan presenteras i ett diplom. I din meritportfölj på Canvas samlar du under din studietid internationella meriter både hemmaplan och utomlands. På så sätt kan du synliggöra för framtida arbetsgivare att du har ett internationellt engagemang. Läs mer om CIM här.

Akademiliv Student - nyhetsbrev för dig som student

Akademiliv Student är ett digitalt nyhetsbrev som sänds ut via e-post till studenter vid Sahlgrenska akademin med student e-postadress.

I Akademiliv Student informeras om aktuella händelser inom och utanför akademin. Nyhetsbrevet produceras av fakultetens kommunikationsavdelning och sänds ut ca två gånger i månaden. Uppehåll i utgivningen görs under juni, juli och augusti. Redaktör är Anette Nilsson och ansvarig utgivare är kanslichef Annelie Tobin.

Nr 5, 2 april 2024

Utgivningsplan 2024

Nr 1: 22 januari
Nr 2: 5 februari
Nr 3: 19 februari
Nr 4: 4 mars
Nr 5: 2 april
Nr 6: 15 april
Nr 7: 29 april
Nr 8: 6 maj
Nr 9: 20 maj
Nr 10: 3 juni
Nr 11: 17 juni
Nr 12: 2 september
Nr 13: 16 september
Nr 14: 30 september
Nr 15: 14 oktober
Nr 16: 28 oktober
Nr 17: 11 november
Nr 18: 25 november
Nr 19: 9 december

Sahlgrenska akademins Studentkår

Sahlgrenska akademins Studentkår (SAKS) är studentkåren för alla som studerar på fakulteten Sahlgrenska akademin. SAKS drivs av studenter, för studenter. Studentkåren finns till för att förbättra din studietid genom att bevaka din utbildning och arrangera studiesociala aktiviteter som du kan ta del av.

Lokaltrafiken

Vid hållplatserna Medicinaregatan och Sahlgrenska Huvudentré finns gott om spårvagns- och busslinjer som tar dig till alla delar av Göteborg. Du hittar enkelt vilken spårvagns- eller busslinje du ska ta med hjälp av Västtrafiks reseplanerare.