Bild
Studenter som arbetar med grupparbete
Foto: Malin Arnesson

Kontakt

Andreas Isacsson
Programansvarig
031-772 3187
andreas.isacsson@chalmers.se
 

Johanna Giske
Studievägledare

 

Studentservice Fysik

Hos Studentservice Fysik träffar du Johanna, Victoria och Lukas. De hjälper dig med olika frågor som rör dina studier. 

Kontaktuppgifter och mer information om vilken hjälp du kan få av Studentservice Fysik

Institutionen för fysik

Fysikprogrammet ges vid Institutionen för fysik.

Läs mer om Institutionen för fysik på vår organisationssida 

Studieresor

Under fysikutbildningen erbjuds studenterna vanligtvis att följa med på en studieresa per år som anordnas av institutionen. Destinationerna varierar men några exempel på resmål är Onsala rymdobservatorium, CERN i Genève, Max IV-laboratoriet i Lund och RISE i Borås.

Stöd med dina studier

Vill du plugga till tillsammans i grupp, och få hjälp av studenter från senare årskurser att klara kurserna? Då borde du testa att vara med på fysiks mentorspass! Ett gäng fysikstudenter som har kommit en bit i utbildningen jobbar extra som mentorer i fysik och matte, och kan hjälpa dig som har frågor eller känner att du kört fast. Du är även varmt välkommen om du bara vill plugga i sällskap av kurskamrater. Mentorspassen brukas hållas en eftermiddag varje vecka. Extra pass erbjuds vanligtvis vid terminsstarten. Du hittar tid och plats för mentorspassen i ditt schema.

Studentgruppen för Fysik

SG Fysik, studentgruppen för Fysik är en del av naturvetarsektionen vid Göta studentkår och representerar de studenter som läser fysikprogrammet och sjukhusfysikprogrammet vid Göteborgs universitet. De jobbar med att förbättra studiemiljön för studenterna. Där hittar du fysikstudenter i olika årskullar som du kan fråga om råd i olika frågor. 

Läs mer om SG Fysik | Göta studentkår vid Göteborgs universitet (gotastudentkar.se)

Utbildningsplan

Utbildningsplan fysikprogrammet

Programöversikt

Nedan ser du vilka kurser som ingår i programmet. För detaljerat upplägg, se den detaljerade programöversikten nedan. 

 

År 1

Höstterminen

Du läser 2 kurser i fysik och 1 kurs i matematik parallellt under höstterminen. 

 • Att bli fysiker, 7,5 hp

 • Mekanik A, 7,5 hp
 • Analys och linjär algebra, 15 hp

Vårterminen

Du läser totalt 4 kurser på 7,5 hp vardera under vårterminen. Du varvar en kurs i matematik med en i fysik hela tiden. 

 • Termodynamik, 7,5 hp
 • Flervariabelanalys, 7,5 hp
 • Vågrörelselära och optik, 7,5 hp
 • Matematisk statistik, 7,5 hp

År 2

Höstterminen

Under första halvan av terminen läser du en kurs i fysik och en i matematik parallellt. Under andra delen av terminen läser du två fysikkurser samtidigt. 

 • Matematisk fysik A, 7,5 hp
 • Linjär algebra II, 7,5 hp
 • Elektromagnetisk fältteori, 7,5 hp
 • Programmering och numerisk analys, 7,5 hp

Vårterminen

Under första halvan av terminen läser du 1 kurs i matematik parallellt med en kurs i matematik. Under andra halvan varvar du två fysikkurser.

 • Kvantfysik A, 7,5 hp
 • Transformteori, 7,5 hp
 • Subatomär fysik, 7,5 hp
 • Ellära med elektrisk mätteknik, 7,5 hp

År 3

Höstterminen

Du läser 2 kurser i fysik samtidigt under första halvan av terminen. Andra halvan varvar du en kurs i fysik med en kurs inom naturvetenskap. 

 • Statistisk fysik, 7,5 hp
 • Atom- och molekylfysik, 7,5 hp
 • Fasta tillståndets fysik, 7,5 hp
 • Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap, 7,5 hp

Vårterminen

Under vårterminen skriver du ditt kandidatarbete på halvfart under hela terminen. Du läser dessutom 1 kurs i fysik på halvfart under första halvan av terminen. Du väljer också en valfri kurs som du läser på halvfart under andra halvan av terminen.

 • Kandidatarbete, 15 hp
 • Mekanik B, 7,5 hp
 • Valfri kurs, 7,5 hp