Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap

Program
H1MEK
3 år
180 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram på gu.se.

Här har vi samlat programspecifik information och kontaktuppgifter för dig som studerar kandidatprogrammet Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Valeria Villegas Lindvall
Valeria Villegas Lindvall
Coordinator
Lise-Lotte Gustafsson
Studievägledare

Programkrav och utbildningsplaner

Terminsöversikt

Termin 1

Termin 2

Förkunskapskrav: 20 av 30 hp från termin 1

Termin 3

Förkunskapskrav: 60hp från termin 1 och 2

Termin 4

Förkunskapskrav: 60hp från termin 1 och 2 samt 20hp från termin 3 

Termin 5

Förkunskapskrav: 120 hp 

Termin 6

Förkunskapskrav: samtliga hp från termin 1-4 samt delkurserna Vetenskapsteori och Vetenskapliga metoder, 10 hp

Registrering och kursval

Som programstudent behöver du inför varje ny termin söka de kurser som du ska läsa. Ansökan till respektive termin görs under ordinarie ansökningsperioder under vår- samt hösttermin. Exakta ansökningstider hittar du på antagning.se. Ansökningskoder samt information om ansökningsförfarandet skickas ut på mail, samt publiceras som ett anslag på Canvas

Studenter som i normal takt följer programmet, 180 hp, har generell platsgaranti.

Registrering på programmets kurser kan göras i Ladok en vecka innan kursstart. Upplever du problem med registreringen kan du kontakta Utbildningsadministationen, studentexp@kultvet.gu.se

Du hittar mer information om Registrering, resultat och intyg samt att Söka kurser under studietiden på Studentportalen.

Utbytesstudier och projektarbeten

Programmet har inte någon fristående termin men det är möjligt för studenter att åka utomlands under termin 3 eller termin 4. Viktigt att komma ihåg är för att kunna använda kurserna från studierna utomlands måste de motsvara innehållet i MEK-kurserna som ges termin 3 och 4. Kontakta studievägledare för vägledning kring utbytesstudier. Du hittar mer information om Utbytesstudier på Studentportalen. 

Programmet innehåller projektarbeten under terminerna två, tre och fyra som bygger på utbyte med olika externa aktörer som institutionen samverkar med för att arbeta med pedagogiskt och professionellt relevanta uppgifter. 

Möt våra studenter

Läs intervjun med tidigare studenten Julia Nyberg.