Länkstig

Om SAMO och SHAMO

 • Att vara SAMO är ett förtroendeuppdrag som väljs genom studentkåren som är verksam vid aktuell fakultet och institution.
 • Det ska finnas minst ett SAMO inom varje institution och ett studerandehuvudarbetsmiljöombud (SHAMO) per fakultet. SHAMO har i uppdrag att utöver sina uppgifter som SAMO samordna alla SAMO inom sin fakultet.
 • Du kan kontakta SAMO vid din institution om du vill lyfta något som har med studiemiljö att göra. För att SAMO ska kunna företräda studenterna är det viktigt att de får information om hur arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet fungerar.
 • För mer information om uppdraget som SAMO kan du kontakta din studentkår: Studentkårer och föreningar

Nedanstående lista uppdateras av Utbildningsenheten utifrån information som kommer från studentkårerna vid Göteborgs universitet.

Humanistiska fakulteten och Göta studentkår

Här hittar du SHAMO och SAMO för Humanistiska fakulteten, Göta studentkår och Arbetsmiljöblock 1.

SHAMO

Marcus Carlström

SAMO

Vakanta:

 • Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi
 • Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
 • Institutionen för historiska studier
 • Institutionen för kulturvetenskaper
 • Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
 • Insititutionen för språk och litteraturer

Samhällsvetenskapliga fakulteten och Göta studentkår

Här hittar du SHAMO och SAMO för Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göta studentkår och Arbetsmiljöblock 2.

SHAMO

Emanuel Magnil
E-post: shamo.samsek@gota.gu.se

SAMO

Zainab Saddiqua
Institutionen för globala studier
E-post: samo.globalstudies@gota.gu.se

Mia Svensson
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
E-post: samo.jmg@gota.gu.se

Sofia Lundgren
Psykologiska institutionen
E-post: samo.psy@gota.gu.se

Gabriela Torrez
Institutionen för socialt arbete
E-post: samo.socwork@gota.gu.se

Leonardo Rhedin
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
E-post: samo.socav@gota.gu.se

Alexander Karlsson
Statsvetenskapliga institutionen
E-post: samo.pol@gota.gu.se

Vakanta

Förvaltningshögskolan

Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska akademins studentkår

SHAMO

Anna Ramstedt
E-post: arbetsmiljo@saks.gu.se

SAMO

Anton Moksnes
Institutionen för biomedicin
E-post: samo.lur@saks.gu.se

Linn Holm & Wisam Qusad
Institutionen för odontologi
E-post: samo.our@saks.gu.se

Manar Majed
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
E-post: samo.aur@saks.gu.se

Anna Ramstedt & Ali Faourieh
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
E-post: samo.sur@saks.gu.se

Isabelle Sköld
Institutionen för medicin
E-post: samo.diur@saks.gu.se

IT-fakulteten och Göta studentkår

Här hittar du SHAMO och SAMO för IT-fakulteten, Göta studentkår och Arbetsmiljöblock 4.

SHAMO

Petrus Hagby

SAMO

Vakanta:

 • Institutionen för tillämpad informationstekologi
 • Institutionen för data- och informationsteknik.

Naturvetenskapliga fakulteten och Göta studentkår

Här hittar du SHAMO och SAMO för Naturvetenskapliga fakulteten, Göta studentkår och Arbetsmiljöblock 5.

SHAMO

Nathalie Wranning
E-post: guswrannna@student.gu.se

SAMO

Jeanette Sjöholm
Institutionen för kemi och molekylärbiologi
E-post: gusjeanesj@student.gu.se

Samuel Andersson
Institutionen för geovetenskaper
E-post: gusandsafb@student.gu.se

Hampus Elmteg & Elsa Ljungek
Institutionen för fysik
E-post: guselmtha@student.gu.se, gusmalelt@student.gu.se

Kingston Mattu
Institutionen för biologi och miljövetenskaper
E-post: gusmattki@student.gu.se
 

Vakanta

 • Institutionen för kulturvård
 • Institutionen för marina vetenskaper
 • Institutionen för matematiska kunskaper

Utbildningsvetenskapliga fakulteten och Göta studentkår

Här hittar du SHAMO och SAMO för Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göta studentkår och Arbetsmiljöblock 6.

SHAMO

Klara Lennartsson
E-post: arbetsmiljo.utsek@gota.gu.se

SAMO

Vakanta:

 • Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
 • Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
 • Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
 • Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Handelshögskolan och Handelshögskolans studentkår

Här hittar du SHAMO och SAMO för Handelshögskolan, Handelshögskolans studentkår & Arbetsmiljöblock 7.

SHAMO

Mathilda Lindblad Ryd
E-post: shamo@hhgs.se

SAMO

Driton Bucolli
Företagsekonomiska institutionen
E-post: samo.fek@hhgs.se

Mathias Myrgård & Devin Åkerlund
Nationalekonomiska institutionen
E-post: samo.nek@hhgs.se

Josefin Mannevik & Tilda Ramstedt
Juridiska institutionen
E-post: samo.jurist@hhgs.se

Lova Jansson
Institutionen för ekonomi och samhälle
E-post: sap.utbildning@hhgs.se

Linnea Wildt-Persson
Internationella utskottet
E-post: educationintu@hhgs.se

Nina Unander
Graduate school
E-post: education.mps@hhgs.se

Konstnärliga fakulteten och Konstkåren

Här hittar du SHAMO och SAMO för Konstnärliga fakulteten, Konstkåren och Arbetsmiljöblock 8.

SHAMO

Taslima Syed Bastin
E-post: arbetsmiljo@konstkaren.gu.se

SAMO

Alexander Johansson
Högskolan för scen och musik
E-post: samohsm@konstkaren.gu.se

Ville Hulling
HDK-Valand
E-post: samohdkvaland@konstkaren.gu.se

Ana Maria Roa
Steneby
E-post: samosteneby@konstkaren.gu.se

Universitetsbiblioteket

Här hittar du SHAMO och SAMO för Universitetsbiblioteket och Arbetsmiljöblock 9.

SHAMO

Vakant

SAMO

Vakant