Länkstig

Om SAMO och SHAMO

 • Att vara SAMO är ett förtroendeuppdrag som väljs genom studentkåren som är verksam vid aktuell fakultet och institution.
 • Det ska finnas minst ett SAMO inom varje institution och ett studerandehuvudarbetsmiljöombud (SHAMO) per fakultet. SHAMO har i uppdrag att utöver sina uppgifter som SAMO samordna alla SAMO inom sin fakultet.
 • Du kan kontakta SAMO vid din institution om du vill lyfta något som har med studiemiljö att göra. För att SAMO ska kunna företräda studenterna är det viktigt att de får information om hur arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet fungerar.
 • För mer information om uppdraget som SAMO kan du kontakta din studentkår: Studentkårer och föreningar

Nedanstående lista uppdateras av Utbildningsenheten utifrån information som kommer från studentkårerna vid Göteborgs universitet.

Humanistiska fakulteten och Göta studentkår

Här hittar du SHAMO och SAMO för Humanistiska fakulteten, Göta studentkår och Arbetsmiljöblock 1.

SHAMO

Marcus Carlström

SAMO

Hannah Forshufvud
Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi
E-post: hannah.forshufvud@gmail.com

Klara Frändfors
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
E-post:
gusfrankl@student.gu.se

Vakanta

 • Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
 • Institutionen för historiska studier
 • Institutionen för kulturvetenskaper
 • Institutionen för språk och litteraturer

Samhällsvetenskapliga fakulteten och Göta studentkår

Här hittar du SHAMO och SAMO för Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göta studentkår och Arbetsmiljöblock 2.

SHAMO

Emanuel Magnil
E-post: shamo.samsek@gota.gu.se

SAMO

Katarina Weege
Institutionen för globala studier
E-post: samo.globalstudies@gota.gu.se

Mia Svensson
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
E-post: samo.jmg@gota.gu.se

Sofia Lundgren
Psykologiska institutionen
E-post: samo.psy@gota.gu.se

Ebba Gelzinger Brunnegård
Institutionen för socialt arbete
E-post: samo.socwork@gota.gu.se

Leonardo Rhedin
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
E-post: samo.socav@gota.gu.se

Alexander Karlsson
Statsvetenskapliga institutionen
E-post: samo.pol@gota.gu.se

Vakanta

Förvaltningshögskolan

Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska akademins studentkår

SHAMO

Anna Ramstedt
E-post: arbetsmiljo@saks.gu.se

SAMO

Vakant
Institutionen för biomedicin
E-post: samo.lur@saks.gu.se

Luna Alhamwi
Institutionen för odontologi
E-post: samo.our@saks.gu.se

Manar Majed
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
E-post: samo.aur@saks.gu.se

Vakant
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
E-post: samo.sur@saks.gu.se

Vakant
Institutionen för medicin
E-post: samo.diur@saks.gu.se

IT-fakulteten och Göta studentkår

Här hittar du SHAMO och SAMO för IT-fakulteten, Göta studentkår och Arbetsmiljöblock 4.

SHAMO

Petrus Hagby

SAMO

Vakanta:

 • Institutionen för tillämpad informationsteknologi
 • Institutionen för data- och informationsteknik

Naturvetenskapliga fakulteten och Göta studentkår

Här hittar du SHAMO och SAMO för Naturvetenskapliga fakulteten, Göta studentkår och Arbetsmiljöblock 5.

SHAMO

Nathalie Wranning
E-post: guswrannna@student.gu.se

SAMO

Jeanette Sjöholm
Institutionen för kemi och molekylärbiologi
E-post: gusjeanesj@student.gu.se

Samuel Andersson
Institutionen för geovetenskaper
E-post: gusandsafb@student.gu.se

Hampus Elmteg & Elsa Ljungek
Institutionen för fysik
E-post: guselmtha@student.gu.se, gusmalelt@student.gu.se

Kingston Mattu
Institutionen för biologi och miljövetenskaper
E-post: gusmattki@student.gu.se

Sara Grönlund
Institutionen för kulturvård
E-post: gusgrosaf@student.gu.se

 

Vakanta

 • Institutionen för marina vetenskaper
 • Institutionen för matematiska kunskaper

Utbildningsvetenskapliga fakulteten och Göta studentkår

Här hittar du SHAMO och SAMO för Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göta studentkår och Arbetsmiljöblock 6.

SHAMO

Klara Lennartsson
E-post: arbetsmiljo.utsek@gota.gu.se

SAMO

Aillin Elahi
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
E-post: aillinelahi64@gmail.com

Peter Samuelson
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
E-post: gussampeg@student.gu.se

Olof Juntorp
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
E-post: olof.juntorp1@gmail.com

Isabelle Olsson
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
E-post: gusolsisv@student.gu.se

Handelshögskolan och Handelshögskolans studentkår

Här hittar du SHAMO och SAMO för Handelshögskolan, Handelshögskolans studentkår & Arbetsmiljöblock 7.

SHAMO
Alexander Larsson
E-post: shamo@hhgs.se

SAMO
Anton Uhlmann, Amanda Pettersson, Dara Golmohammadi
Företagsekonomiska institutionen
E-post: samo.fek@hhgs.se

Astrid Wormbs
Nationalekonomiska institutionen
E-post: samo.nek@hhgs.se

Parmida Mashadi, Lovisa Eklund
Juridiska institutionen
E-post: samo.jurist@hhgs.se

Victoria Jodensvi
Institutionen för ekonomi och samhälle
E-post: sap.utbildning@hhgs.se

Konstnärliga fakulteten och Konstkåren

Här hittar du SHAMO och SAMO för Konstnärliga fakulteten, Konstkåren och Arbetsmiljöblock 8.

SHAMO

Taslima Syed Bastin
E-post: arbetsmiljo@konstkaren.gu.se

SAMO

Alexander Johansson
Högskolan för scen och musik
E-post: samohsm@konstkaren.gu.se

Ville Hulling
HDK-Valand
E-post: samohdkvaland@konstkaren.gu.se

Ana Maria Roa
Campus Steneby
E-post: samosteneby@konstkaren.gu.se

Universitetsbiblioteket

Här hittar du SHAMO och SAMO för Universitetsbiblioteket och Arbetsmiljöblock 9.

SHAMO

Vakant

SAMO

Vakant