Känsliga personuppgifter

Behandling av känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter, som exempelvis uppgifter om hälsa, politisk åskådning eller lagöverträdelser, kräver särskilda överväganden och att du vidtar säkerhetsåtgärder. Dessa personuppgifter beskrivs nedan som ”känsliga personuppgifter”.

Vad är känsliga personuppgifter?

Känsliga personuppgifter är uppgifter om:

 • etniskt ursprung
 • politiska åsikter
 • religiös eller filosofisk övertygelse
 • medlemskap i en fackförening
 • hälsa
 • en persons sexualliv eller sexuella läggning
 • genetiska uppgifter
 • biometriska uppgifter som används för att entydigt identifiera en person.

Uppgifter om lagöverträdelser är exempelvis:

 • målnummer till brottmålsdomar
 • uppgift om att någon blivit häktad
 • uppgift om att någon varit föremål för en domstolsprocess
 • övriga uppgifter som har anknytning till brottmålsprocesser eller lagöverträdelser.

Säkerhetsåtgärder

Personuppgifter ska behandlas på̊ ett tillräckligt säkert sätt så att de inte kan stjälas, raderas eller ändras av misstag. Se därför till att hantera informationen på ett så säkert sätt som möjligt och dela inte med dig av personuppgifterna till obehöriga (exempelvis andra studenter, vänner eller familj). Detta är extra viktigt när du behandlar känsliga personuppgifter.

För att du ska kunna behandla känsliga personuppgifter krävs det att du vidtar de säkerhetsåtgärder som beskrivs här nedanför. Du som ska behandla vanliga personuppgifter bör också vidta dessa åtgärder.

Kontakt

Om du eller din handledare har frågor, kontakta universitetets dataskyddsgrupp via dataskydd@gu.se