Image
Studenter i undervisning.
Photo: Gunnar Jönsson

Förskollärarprogrammet, start HT21 eller senare

Programme
L1FÖL
210 credits (ECTS)

Read more about Flera vägar till förskollärarexamen at gu.se.

Välkommen till programsidan för dig som är student på Förskollärarprogrammet! Här hittar du bland annat kontaktuppgifter samt utbildningsplan och information om olika studiegångar.

Ett program - två studiegångar

Förskollärarprogrammet är ett program, med samma innehåll oberoende av vilken studiegång du följer. Oavsett vilken studiegång du är antagen till, leder utbildningen till en förskollärarexamen på grundnivå som ger dig behörighet att undervisa i förskola och förskoleklass, det vill säga barn i åldrarna ett till sex år.

Ordinarie studiegång - FÖRS

Här studerar du som saknar, eller har lite, yrkeserfarenhet. Du läser programmet i sin helhet på 100 % under 3,5 år.

Studiegång för yrkeserfarna - FÖRV

På FÖRV studerar du som har 5-8 års yrkeserfarenhet, beroende på omfattning. Du kan välja att läsa på 50 % under fem år eller 100 % på 2,5 år. Utbildningen är ortsoberoende och helt på distans, men alla kurser går på dagtid vilket betyder att seminarier och grupparbeten med mera inte är helt tidsoberoende.

Utbildningsplan och studiegång

Studieplans- och VFU-webb

Som lärarstudent har du en studieplan på webben. I den kan du se alla kurser du ska läsa under utbildningens gång. Om du gör något avsteg från studieplanen, exempelvis om du tar en paus i studierna eller blir underkänd på en kurs, behöver du uppdatera studieplanen.

Du kan själv kontrollera att studieplanen stämmer genom att logga in på Studieplans- och VFU-webben.

Logga in på Studieplans- och VFU-webben

Studiegångsspecifika kursdagar

Fältstudiedagar, gäller FÖRS:

Fältstudiedagarna är förlagda enligt följande:

Termin 1, fredag

En fältstudiedag i LÖFÖ00

Termin 2, tisdag

En fältstudiedag i LÖFÖ10 (i par)
En fältstudiedag i LÖFÖ20

Termin 4, fredag

Tre fältstudiedagar i LÖFÖ16 (varav två i par)
Två fältstudiedagar i LÖK60G (i par)

Termin 5, onsdag och torsdag

En fältstudiedag i LÖFÖ61
En fältstudiedag i LÖFÖ26
En fältstudiedag i LÖK72G

Kursdagar, gäller FÖRV:

Inom FÖRV sker undervisningen tisdagar, torsdagar eller fredagar, växelvis per termin. Läser du på 50 procent ska du vara tillgänglig för studier en dag per vecka och läser du på 100 procent ska du vara tillgänglig för studier två dagar per vecka. 

Programråd och studentinflytande

Programrådets uppgifter består av övergripande och strategisk samordning samt utveckling, uppföljning och kvalitetssäkring inom respektive program. Programrådet utgörs av representanter för kursansvariga institutioner samt studentrepresentanter. Sammankallande är programledare Ann-Charlotte Lindgren.

Studentrepresentanter från Göta Studentkår är Jenny Johansson och Tim Modig.

Vill du engagera dig under studenttiden? Det finns flera olika möjligheter att vara med och påverka!

Läs mer om Studentinflytande

Studievägledning

Med studievägledarna kan du diskutera allt som har med dina studier att göra, till exempel studiegångar, behörigheter, studieuppehåll, studieavbrott, tillgodoräkningar, arbetsmarknad, stöd till studenter med funktionsvariationer och mycket mer. Studievägledningen är kostnadsfri och studievägledaren har tystnadsplikt.

Karin Wester
Karin Wester
Studievägledare, FÖRS
Lena Wendt
Studievägledare, FÖRY och FÖRV

Studieadministration

Studieadministratörerna kan svara på frågor om bland annat registrering, betygsrapportering och schema.

Mia Lockman-Lundgren
Mia Lockman-Lundgren
Study Administrator
Johan Thörnblad
Study Administrator

 

VFU-handläggare

Rosa Palmeira
Education Officer

Programledning

Ann-Charlotte Lindgren
Ann-Charlotte Lindgren
Programme Supervisor
Andreas Jacobsson
Studierektor, högskoleförlagda kurser
Inga Pedersen Bjerre
Inga Pedersen Bjerre
Studierektor, verksamhetsförlagda kurser