Bild
Foto: Charlotte Carlberg Bärg
Länkstig

Föreläsning med Nobelpristagare Anne L'Huillier

För studenter och allmänhet

Anne L'Huillier, en av 2023 års Nobelpristagare i fysik, kommer till Chalmers och håller föreläsningen, The route to attosecond pulses, 26 februari. Du är välkommen till Runan!

Föreläsning
Datum
26 feb 2024
Tid
14:00 - 15:45
Kostnad
Gratis
Ytterligare information
Läs mer om Nobelpristagarna
här

Bra att veta
Begränsat antal platser.
Föreläsningen sker på engelska.
Arrangör
Göteborgs universitet och Chalmers

Anne L’Huillier fick tillsammans med Ferenc Krausz och Pierre Agostini 2023 års Nobelpris i fysik och så här skriver Nobelstiftelsen på sin hemsida:

”Årets pristagare har gjort experiment där de visat på ett sätt att tillverka ljusblixtar som varar så kort tid att de mäts i attosekunder. Därmed har de visat på en metod för att lysa upp ett tillräckligt kort ögonblick att det blir möjligt att studera vad som händer inuti atomer och molekyler. … Pristagarnas arbeten har gjort det möjligt att utforska förlopp som sker på så kort tid att de tidigare var omöjliga att följa.”

”Anne L’Huillier upptäckte 1987 att ett stort antal olika övertoner av ljus uppstod när hon sände infrarött laserljus genom en ädelgas. Varje överton är en ljusvåg med ett visst antal hela svängningar för varje svängning i laserljuset. De uppstår genom att ljuset från lasern växelverkar med atomer i gasen och ger vissa elektroner extra energi, som sedan avges som ljus. Hon fortsatte utforska fenomenet, och visade vägen för de genombrott som följde.

Pierre Agostini lyckades 2001 framställa och undersöka en serie sådana ljuspulser efter varandra, där varje puls bara var 250 attosekunder lång. Vid samma tid arbetade Ferenc Krausz med en annan sorts experiment, där han kunde isolera en enskild ljuspuls som varade i 650 attosekunder.”

Alla är välkomna till dessa föreläsningar, men anmälan krävs och det brukar bli fullsatt.

Dörrarna öppnas för publiken 13.50 - var i god tid!