Kontakta Sektionen för examen

Här kan du ställa frågor om examen och tillgodoräknande. Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Vad gäller din fråga?


Om dina tidigare studier eller andra meriter ska tillgodoräknas som poäng inom ett visst huvudområde eller som motsvarande en specifik kurs eller del av kurs så är det till din institution som du ska vända dig.

 

Du som är student vid Göteborgs universitet kan ansöka om tillgodoräknande. Ansöker gör du via Ladok. I Ladok finns instruktioner om hur du ansöker och vad som ska bifogas. Kom ihåg att kontrollera att din e-postadress stämmer i Ladok. 

Kurser lästa vid svenska lärosäten behöver inte tillgodoräknas om de ska ingå i examen som valfria poäng.


Kurser lästa vid svenska lärosäten behöver inte tillgodoräknas om de ska ingå i examen som valfria poäng.

Om du ska tillgodoräkna utlandsstudier som motsvarande valfria poäng ska du fylla i följande ansökningsblankett (pdf). Information om vad som ska bifogas samt vart ansökan ska skickas finner du på blanketten.


Mer information om tillgodoräknande av utlandsstudier.


Behöver du hjälp med vilka meriter du kan tillgodoräkna och vad de kan motsvara är du välkommen att kontakta studievägledaren vid din institution innan du ansöker om tillgodoräknande i Ladok.

Studievägledare vid Göteborgs universitet (gu.se)


Du som läser vid Samhällsvetenskapliga fakulteten ansöker om tillgodoräknande via Ladok. Om du har frågor om din ansökan, kontakta oss via formuläret innan du ansöker om tillgodoräknande.

Är du i behov av studievägledning för att få hjälp med att veta vad du kan tillgodoräkna dig, är du välkommen att kontakta studievägledaren vid din institution innan du ansöker om tillgodoräknande.


För tillgodoräknande av utlandsstudier mot valfria poäng är handläggningstiden upp till åtta veckor. Beroende på arbetsbelastning kan handläggningstiden variera under året och till exempel bli längre vid högt söktryck.

Ska du ansöka om att tillgodoräkna dina studier mot kurs, del av kurs eller huvudområde vänligen kontakta din institution för information om handläggningstid.


Ansök om examen genom att logga in i Ladok. Klicka sedan på fliken ”Examen och bevis”. Tänk på att kontrollera dina personuppgifter i Ladok och att alla kurser ska vara avklarade innan du ansöker.

Om du inte kan ansöka via Ladok kan du ansöka via pappersblankett.

Ansökan om generell examen (pdf)

Ansökan om yrkesexamen (pdf) 

Ansökan om licentiat- och doktorsexamen (pdf)​​


Du kan ansöka om licentiat- och doktorsexamen i Ladok eller via pappersblankett (pdf). Innan du ansöker, kontakta din institution och kontrollera att följande är inlagt i Ladok:

  • Beslutet ”Alla kurser klara” är inrapporterat.
  • Uppsats/avhandling är inrapporterat med ett godkänt resultat.
  • Titel/översättning på uppsats/avhandling är korrekt.

Tänk på att kontrollera dina personuppgifter i Ladok och vänta med att ansöka om examen tills informationen i Ladok är komplett.


Kontakta universitetets studievägledare om du har frågor om vilka kurser som kan ingå i din examen.

Frågor om ämne, kurs eller program (gu.se)


Ansökningar behandlas i turordning utifrån ansökningsdatum. För yrkesexamen samt forskarexamen är handläggningstiden upp till 3 veckor. För övriga examen samt lärarexamen är handläggningstiden upp till 8 veckor.

Examensbeviset kommer att skickas till den e-postadress som är registrerad i Ladok. Kontrollera din e-postadress under ”Mina uppgifter” i Ladok.


Har du förlorat ditt examensbevis kan du kontakta oss via formuläret. Om det är brådskande att uppvisa information om utfärdad examen så kan du själv skapa ett verifierbart resultatintyg eller dela uppgifter om din examen via funktioner i Ladok.

Har du inte tillgång till Ladok kan du beställa ett resultatintyg i pappersform.

Mer om hur du kan styrka dina meriter.


Ett digitalt examensbevis kan verifieras av en mottagare via den länk som medföljer i beviset. Du kan också själv skapa ett verifierbart resultatintyg eller dela uppgifter om din examen via funktioner i Ladok.

Har du inte tillgång till Ladok kan du beställa ett resultatintyg i pappersform.

Mer om hur du kan styrka dina meriter.


Du ansöker om examensbevis via Ladok och lärarlegitimationen hos Skolverket. Du blir behörig att undervisa i de ämnen och årskurser som anges på ditt examensbevis men kan av Skolverket få utökad behörighet om du läst ytterligare ämnen.

Information till dig som har läst kompletterande pedagogisk utbildning (gu.se)

Studievägledning för lärarutbildning (gu.se)


Om du har kompletterat dina studier med ytterligare undervisningsämnen och behöver utöka din lärarlegitimation med fler behörigheter så ansöker du om detta hos Skolverket. Du ansöker inte om ett nytt examensbevis.


Din ämneslärarexamen från KPU kommer att ange undervisningsämne och årskurser och du blir behörig att undervisa i de ämnen och årskurser som finns i din examen. Genom din lärarlegitimation kan du dock få behörighet att undervisa inom andra verksamhetsområden än åk 7-9 eller gymnasieskolan.

Kompletterande pedagogisk utbildning (gu.se.)


Skriv din fråga eller kommentar

Förnamn
Efternamn
Personnummer

Göteborgs universitet är en myndighet. Meddelanden du skickar här kan bli en allmän handling som kan begäras ut. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på gu.se.