Länkstig

Delta i utvärdering – få biobiljetter!

Publicerad

Vi skulle vilja veta vilka behov som finns hos dig som student att få vägledning och råd kring dina studier under din studietid. Därför genomför vi under våren 2024 en undersökning med fokus på studievägledningen.

Vi letar efter studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten som kan tänka sig att ställa upp på en fokusgruppsintervju eller enskild intervju kring detta. Intervjuerna är tänkta ska ske i början av maj, och ta mindre än en timme i anspråk. Intervjuerna kan ske fysiskt eller digitalt och kommer att genomföras på svenska. Som tack för hjälpen får du två biobiljetter.

Vid fler intresserade än antalet platser gör vi ett urval utifrån ämnesområde och årskurs, för att få en så stor spridning som möjligt. Vi är intresserade att prata med studenter från alla våra campusområden.

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse att vara med senast den 24 april.
Länk till intresseanmälan

 


Publicerad av:
Naturvetenskapliga fakulteten