Bild
Bild av Sahlgrenska Universitetssjukhusets Norra Port
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Norra porten
Länkstig

Från och med i höst begränsas framkomligheten mellan Medicinareberget och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Publicerad

Till hösten startar rivningsprojekt på vardera sida av Per Dubbsgatan, som då successivt kommer stängas av för biltrafik.

Kollektivtrafik, ambulans och räddningstrafik kan fortsatt ta sig fram. Begränsningarna av biltrafiken vid Sahlgrenska Universitetssjukhusets huvudentré ska pågå i varierande grad, preliminärt från hösten 2024 till år 2030. Exakt när och i vilken omfattning gatan stängs av är oklart, eftersom planen för rivningen fastställs med entreprenörer, där upphandling pågår.

Rivningarna är en del förberedande arbeten, som också omfattar byggnation av en provisorisk ambulanshall, förstärkning av kulvert och ombyggnad.

Mer detaljerad information om trafikbegränsningarna kan förhoppningsvis meddelas före midsommar.

Läs mer på Västra Götlandsregionens webb >>


Publicerad av:
Sahlgrenska akademin
Naturvetenskapliga fakulteten