Länkstig

Ny student i vår? Universitetsbiblioteket hälsar nya studenter välkomna!

Publicerad

Göteborgs universitetsbibliotek består av åtta biblioteket med olika ämnesinriktningar. Biomedicinska biblioteket och Hälsovetarbackens bibliotek är dina bibliotek.

Här hittar du böcker, tidskrifter och e-media inom medicin, odontologi, vårdvetenskap, biologi, geovetenskaper, kulturvård, miljövetenskap och marina vetenskaper.

Här hittar du också din kurslitteratur.

Hälsovetarbackens bibliotek är vårt studiebibliotek och där är lokalerna tillgängliga för dig veckans alla dagar mellan kl. 06-23. För att komma in där behöver du ditt GU-kort.

Biblioteket har ofta flera exemplar av de kursböcker som ingår i din utbildning. Du hittar universitetsbibliotekets kursböcker och annat material i bibliotekets sökfunktion Supersök på bibliotekets startsida: www.ub.gu.se

Våra bibliotek har flera och varierande typer av studieplatser där du kan sitta och studera.  Vi har även tysta läsesalar och grupprum som du smidigt bokar via bibliotekets hemsida.

Behöver du göra utskrifter eller kopiera gör du det enkelt på biblioteken.

För att ge dig en bättre studievardag erbjuder vi också korta lunchföreläsningar på olika teman. Se vår kalender på universitetsbibliotekets startsida: www.ub.gu.se

Om du har en läsnedsättning har du rätt till anpassad kurslitteratur och längre lånetid för kursböcker. Mer information hittar du på bibliotekets startsida: www.ub.gu.se och i Studentportalen.

Vill du komma i kontakt med oss har vi även en digital informationsdisk i Zoom som är öppen måndag - fredag kl. 9-16 och lördagar kl. 10-14. https://www.ub.gu.se/sv/kontakta-oss/kontakta-oss-via-zoom, och på vardagar kan du också chatta med oss.

På vår hemsida hittar du all information du behöver om biblioteket och våra tjänster: https://www.ub.gu.se/sv/om-biblioteket-for-nya-studenter

Ditt GU-kort fungerar både som bibliotekskort och passerkort - så skynda och beställ via Studentportalen!

Vi önskar dig varmt välkommen!

Personalen på Biomedicinska biblioteken


Publicerad av:
Institutionen för matematiska vetenskaper
Institutionen för fysik