Länkstig

Sök praktik vid NASA 2025

Publicerad

Rymdstyrelsen samarbetar med National Aeronautics and Space Administration (NASA) i USA om att ge två svenska studenter möjlighet att delta i NASA:s International Internship Program.

Rymdstyrelsen står för kostnaden för själva praktikplatsen (tuition). Studenten betalar själv övriga kostnader som resa mat, logi och visum. Terminen är ca 16 veckor lång och startar i januari 2025.

Följande gäller för att kunna ansöka:

• Vid tiden för praktikperioden måste du vara student på kandidat- eller magisternivå inom något av områdena: Science, Technology, Engineering eller Mathematics.

• Du måste ha snittbetyg motsvarande 3,0 i det amerikanska systemet. Det motsvarar ungefär C i svenska betygsystemet efter 2011. Du behöver inte sammanställa detta på egen hand utan bifogar ditt Ladok-utdrag i ansökan.

• Du ska visa på intresse inom rymdområdet.

• Du ska besitta goda kunskaper i engelska.

• Du måste vara svensk medborgare.

Läs mer och ansök 


Publicerad av:
Institutionen för matematiska vetenskaper