Bild
studenter som pratar och skrattar
Foto: Malin Tengblad
Länkstig

Vill du inspirera nyanlända till högre studier?

Publicerad

Bli en universitetsvän till nyanlända och bidra till ökad mångfald och inkludering. Vi söker nu studenter och doktorander som vill dela med sig av sina erfarenheter av studier.

Som universitetsvän matchas du ihop med nyanlända med syfte att introducera dem till högre studier. Målet är att minska den tröskel som kan finnas kring studier på universitet genom att samtala kring studier och att besöka universitetet. Detta ger också dig som är universitetsvän chansen att lära om andra kulturer och kanske får du även några nya vänner.

Jag har hjälpt andra, och det behövs inga stora insatser. Några stödjande ord kan bidra till stora förändringar (tidigare universitetsvän)

Vem kan bli universitetsvän?

• Du är aktiv student eller doktorand vid Göteborgs universitet.
• Du pratar flytande svenska.

Hur går det till?

Du och en annan student från samma fakultet planerar tillsammans ett tillfälle för er grupp. Grupptillfället genomförs någon gång mellan vecka 17 och 22. Ni bestämmer själva dag och tid för tillfället.

Uppdraget startar med ett digitalt uppstartsmöte för alla studenter som ska medverka på cirka 1 timme. Under uppdragets gång ger två medarbetare från Utbildningsenheten stöd i planeringen och även på själva grupptillfället.

Gruppen kommer att bestå av ett 10-tal nyanlända som har intresse av högre studier och som matchats med dig utifrån utbildningsområde/fakultet. Deltagarna har antingen färdiga gymnasiestudier eller påbörjade och avslutade universitetsstudier samt lägst svenskkunskaper på SFI D-nivå.

Grupptillfället ska vara cirka 2 timmar och bestå av:

  • En rundvandring i lokalerna på er fakultet där ni visar till exempel följande: bibliotek, föreläsningssalar, grupprum, cafeteria, studieplatser, var studievägledarna sitter.
  • Att ni berättar om er själva, er väg till studier och vad ni läser idag.
  • Att de nyanlända får möjlighet att ställa frågor och prata om högre studier.

Efter genomfört uppdrag får du fylla i en utvärdering och som tack för att du ställer upp som universitetsvän får du två biobiljetter.

Anmäl dig senast 4 mars

Du anmäler dig senast 4 mars genom att fylla i formuläret i Forms.

Frågor?

Vid frågor mejla Emma Karlander och Sofia Vilelind, båda på Utbildningsenheten, via e-postadressen universitetsvan@gu.se

 


Publicerad av:
Högskolan för scen och musik