Bild
Foto: Julia Osterman

Institutionen för biologi och miljövetenskap

Vi bedriver utbildning och forskning inom en rad områden som som alla rör världen omkring oss. Medan biologi är läran om livet, det vill säga alla levande organismer och de processer som styr dem, fokuserar miljövetenskap mer på samspelet mellan människa och natur.

Ta kontakt med oss

Det finns många olika personer som du kan behöva kontakta i olika frågor. För allmänna frågor om dina studier bör du i första hand vända dig till studievägledarna eller studieadministratörerna.

Gäller det frågor om en specifik kurs eller föreläsning kan du ta direkt kontakt med den ansvarige läraren eller kursledaren. Notera att du vanligtvis inte kommer in på de olika våningsplanen utan passerkort, så vill du komma i kontakt med en lärare är det säkrast att maila eller ringa först för att bestämma tid. För kontaktuppgifter till alla anställda, se all personal.

Har du mer övergripande frågor kring våra utbildningar, eller uppstår det problem som inte kan lösas av kursledaren etc. kan du kontakta någon av våra studierektorer.

Prefekten är institutionens chef, och den som har det yttersta ansvaret för att undervisningen fungerar. Behöver du komma i kontakt med prefekten eller någon annan i institutionens ledning hittar du kontaktuppgifter under om institutionen/organisation.

Mer information om oss, vår institution och vår forskning hittar du på www.gu.se/biologi-miljovetenskap.

Om Institutionen för biologi och miljövetenskap

Typ av organisation
Institution
Tillhör fakultet
Naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktinformation
Postadress
Box 463
40530
Göteborg
E-post
bioenv@bioenv.gu.se
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390
Göteborg

Våra lokaler

Du hittar oss i Natrium-huset på Medicinareberget i Göteborg, samt på Kristineberg Center i Fiskebäckskil. 

Notera att du vanligtvis inte kommer in på de olika våningsplanen utan passerkort, så vill du komma i kontakt med en lärare är det säkrast att maila eller ringa först för att bestämma tid.

Evenemang

För tillfället finns inga evenemang publicerade.