Bild
Studenter på Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
Foto: Cajsa Malmström

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

På Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) kan du studera det mesta som har med journalistik, medier och kommunikation att göra.

Du kan läsa såväl fristående kurser som hela program på grund- och avancerad nivå här vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG). I undervisningen ger vi både en praktiskt och teoretiskt användbar kunskap och stimulerar till en självständig och kritisk hållning.

Vi står i nära kontakt med samhälle, profession och forskning och våra lärare har gedigen praktisk och teoretisk kunskap. JMG erbjuder även uppdragsutbildningar till externa aktörer.

 

Om Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Typ av organisation
Institution
Tillhör fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Kontaktinformation
Postadress
Box 710
40530
Göteborg
E-post
jmg@jmg.gu.se
Besöksadress
Seminariegatan 1 B
41313
Göteborg

Kontakt

Institutionsledningen

Studierektorer

Programansvariga, internationella masterutbildningar

  • Programansvarig masterprogram i politisk kommunikation (PolCom): Nicklas Håkansson. E-post, tel 031-786 4944
  • Programansvarig magisterprogram i undersökande journalistik (MIJ): Ulla Sätereie. E-post, tel 031-786 4999

Service och administration

JMG:s utbildningar

JMG erbjuder såväl fristående kurser som program på grund- och avancerad nivå. 

Program

Fristående kurser

JMG ger en populär fristående kurs:

Flera av kurserna i programmen på grundnivå ges också som fristående kurser:

JMG:s lokaler

JMG håller till i Mediehuset på Seminariegatan 1B, nära Slottskogen i Göteborg. Undervisning sker också i Annedalsseminariet som ligger mitt emot. 

Det finns gemensamma utrymmen för studenterna på plan 3 och 4 i Mediehuset. På plan 4 finns ett kök med möjlighet att värma mat. Studenterna har själva ansvar för ordningen i köket. Kafé, kök, grupprum och läsrum finns också i Annedalsseminariet. 

Datorer

Studentdatorerna finns på plan 3 och 4 i Mediehuset. För att få tillträde till datorerna behöver du ditt passerkort och ett användar-ID.

Det trådlösa nätverket Eudoram når du genom att logga in med ditt studentkonto@gu.se.

Studentdatorer finns också i sal 308 i Annedalsseminariet.

Glöm inte att ta en säkerhetskopia av dina dokument på exempelvis ett USB-minne eller skicka dina texter till din e-post. Det är inte tillåtet att ladda ner exempelvis musik på skolans datorer.

Information på JMG

Studentportalen är JMG:s primära kanal för information till studenter, förutom det som handlar om undervisningen. Sådan kommunikation sker i lärplattformen Canvas eller enligt överenskommelse med respektive lärare.

Anslagstavlor. Information från institutionen finns på anslagstavlan utanför studentexpeditionen på entréplan och på bildskärmen i entrén.
JMG:s webbplats – www.gu.se/jmg är huvudkanalen för institutionens externa kommunikation.
Sociala medier. Följ JMG på:

Studentförening och studentrepresentanter

JMG:s studentförening Gaudium

Gaudium är sektionsföreningen för dig som studerar journalistik eller medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs Universitet.

För mer information: 

Studentrepresentanter

JMG har ett antal studentrepresentanter i olika frågor och forum.

Studentrepresentant för likabehandling

Mia Svensson, e-post: gusminnsv@student.gu.se

Studentrepresentant i JMG:s institutionsråd

Som student har du representant/er i JMG:s institutionsråd (IR). Det är ett rådgivande organ till prefekten och utgör ett forum för dialog och diskussion av institutionens verksamhet som sammanträder ungefär en gång i månaden under terminen.

Läsåret 2023/2024 ingår nedanstående studentrepresentant i JMG:s institutionsråd:

Studentarbetsmiljöombud (SAMO)

Mia Svensson, e-post: samo.jmg@gota.gu.se 

Evenemang

För tillfället finns inga evenemang publicerade.