Bild
Exteriörbild av Handels

Institutionen för nationalekonomi med statistik

Här hittar du som är student på Institutionen för nationalekonomi hitta kontaktuppgifter till våra studievägledare och studieadministration, men också läsa mer om våra lokaler.

Nationalekonomi ett samhällsvetenskapligt ämne som studerar hur ett samhälle använder sina resurser. De som läser nationalekonomi får dels studera ekonomin som helhet, men även hur olika aktörer fattar sina beslut för att uppnå bästa möjliga resultat.

Statistik är vetenskapen om insamling, analys och tolkning av empiriska data, vilket innebär att det finns en mängd tillämpningsområden. Inom samhällsvetenskapliga ämnen såsom ekonomi och olika beteendevetenskaper är statistiska metoder ovärderliga för insamling och analys av kvantitativa data. Alla beslut och all planering inom ekonomisk verksamhet förutsätter statistiskt korrekta data.

Praktiska frågor kring studier

Kontakta vår studieadministration på student@economics.gu.se

Christina Varkki
Rum: E-504
Tel: 031-786 13 25

Shamso Abdullahi
Tel: 031-786 13 66 

Annika Florin
031-786 52 15

Boka helst ditt besök via vår mejl då vi inte alltid är anträffbara.

Studievägledning

Behöver du guidning i hur du ska lägga upp dina studier, kontakta studievägledarna. 

Om Institutionen för nationalekonomi med statistik

Typ av organisation
Institution
Tillhör fakultet
Handelshögskolan
Kontaktinformation
Postadress
Box 640
40530
Göteborg
E-post
nek@handels.gu.se
Besöksadress
Vasagatan 1
41124
Göteborg

Våra lokaler

Läs mer om våra lokaler på Handelshögskolan här.

Nyheter

För tillfället finns inga nyheter publicerade.

Evenemang

För tillfället finns inga evenemang publicerade.