Bild
en grupp studenter går i en korridor på Handelshögskolan
Varje år läser drygt 7000 personer på Handelshögskolan. 51 % är kvinnor och 49 % män (2022).
Foto: Carina Gran

Handelshögskolan

Som student på Handelshögskolan har du en spännande tid i ditt liv. Många av våra studenter kommer att få ledarroller i näringsliv och samhälle. Som ledare följer ett ansvar, och vårt mål är att ge dig den kunskap och kompetens som behövs för att kunna hantera samhällsutmaningarna.

Förutom innehållet i kurser och program finns flera andra verksamheter som hjälper dig bli redo för livet efter studierna. Handelshögskolan erbjuder mycket goda möjligheter att studera utomlands, vår Career Service hjälper dig hitta din väg ut i arbetslivet, och inom Handelshögskolans studentkår HHGS finns goda möjligheter att skaffa värdefulla erfarenheter.

På den här och andra sidor på Studentportalen hittar du information som guidar dig vidare.

Kontaktinformation
Postadress
Box 600
40530
Göteborg
E-post
hhkansli@handels.gu.se
Besöksadress
Vasagatan 1
41124
Göteborg

Våra lokaler

Merparten av Handelshögskolan ligger på Vasagatan 1. På Viktoriagatan 13 finns Institutionen för ekonomi och samhälle, undervisningslokaler samt Piazzan där du kan sitta och studera. På externwebben finns information om hur du hittar till olika lokaler

Studieplatser och grupprum

På Vasagatan 1 finns det studieplatser i korridorerna och i Ekonomiska biblioteket. I biblioteket kan du även boka grupprum. Du kan även sitta och studera på Hyllan (restaurangens övervåning) och på Piazzan (Viktoriagatan 13). Studieplatser finns också på Samhällsvetenskapliga biblioteket på Vasagatan 2 (mitt emot Handelshögskolan).

För att skapa fler platser för studier och grupparbeten har ett antal undervisningssalar gjorts tillgängliga: D41, D46 och B41 samt datorsalarna på D4.
Dessa får användas när de inte är bokade. Du ser bokningarna via den QR-kod som finns uppsatt utanför respektive sal. För att komma in använder du kort och kod. 

Tänk på:

 • Du måsta lämna salen 15 minuter innan nästa bokning.
 • Flytta tillbaka möblerna enligt den skiss som sitter i salen
 • Städa efter dig. Släng allt skräp i våra källsorteringskärl.
 • Fika utanför salen. Det är inte tillåtet att äta och dricka (annat än vatten) inne i salarna.

Datorsalar

På Handelshögskolan finns datorsalar på plan D4. När du loggar in på datorerna använder du samma lösenord som till Studentportalen.

Ekonomiska biblioteket

På Ekonomiska biblioteket hittar du litteratur och digital information med koppling till de ämnen som finns inom Handelshögskolan. Biblioteket har också en stor FN-samling, statistiksamling och officiellt EU-tryck. Där finns också studieplatser och grupprum.

Biblioteket har en lässtudio för studenter i behov av läs- och skrivstöd. I den finns två arbetsplater med förstoringsprogram, talsyntes, stavningsprogram, skanner och skrivare. Den ena arbetsplatsen har punktskrivare och punktdisplay.

Ekonomiska biblioteket ligger i hus A, plan 3 på Handelshögskolan.

Öppetider och mer information om Ekonomiska biblioteket

Receptionen

Vasagatan 1, hus A (huvudentrén)
Telefon: 031-786 49 48
E-post: info@handels.gu.se

Receptionens öppettider:
Helgfri måndag-fredag 8:00-16:30
Sommartid 1 maj - 31 augusti: Måndag - fredag 8.00 - 15:50
OBS! Receptionen har semesterstängt under juli.

Vi bygger nytt!

Som du har märkt pågår det ett bygge på Handelshögskolan. 2026 hoppas vi kunna flytta in i det nya huset, som kommer att innehålla studieplatser, två stora föreläsningssalar, funktioner för studentservice och kontor. Där kommer också att finnas en entré till Västlänkens Station Haga.

Läs mer om nybygget på externwebben.

Hållbarhet

På Handelshögskolan har vi ett stort fokus på hållbarhet och vi arbetar på olika sätt för att integrera de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 i vår verksamhet. Vår ambition är att vara bland de internationellt ledande när det gäller att integrera perspektiv relaterade till hållbar utveckling i utbildning, och att producera forskning som bidrar till att privata och offentliga beslutsfattare får bästa möjliga kunskapsunderlag för att hantera samhällsutmaningarna. 

Dagens studenter är framtida beslutsfattare och vår strategiska målsättning är att alla studenter på Handelshögskolan utrustas med kunskaper, förståelse och verktyg för att i sina framtida yrkesroller kunna adressera viktiga hållbarhetsutmaningar, och göra viktiga insatser för ett hållbart samhälle. Sedan 2013 ingår hållbarhetsfrågor i alla utbildningsprogram på grundnivå.

Sustainability Days

Om du är programstudent får du varje år under utbildningen en hållbarhetsdag, som komplement till hållbarhetsinslagen inom kurserna. Hållbarhetsdagarna - "Sustainability Days" - har olika kompletterande fokus och teman, och gästas ofta av allt från mindre entreprenörer och större företag till forskare och aktörer från offentlig och ideell sektor.

Hållbart campus

Vi arbetar ständigt för att göra vår verksamhet allt mer hållbar.  Det gäller t ex den fysiska miljön, där vi har solpaneler på taket, hur vi arrangerar våra evenemang och hanterar vårt avfall. Vi verkar också  för hållbara och klimatsmarta investeringar i våra finansiella tillgångar genom att kontinuerligt granska och diskutera förutsättningarna för investeringar med medelförvaltarna.

Du kan bidra till hållbarhetsarbetet, till exempel genom att engagera dig i studentföreningen Handels Students for Sustainability (HaSS) och genom att källsortera ditt skräp.

Career Service

Som student på Handelshögskolan kan du kostnadafritt använda skolans karriärcenter – Career Service. Vårt karriärcenter finns där hela vägen genom dina studier och i övergången mellan studier och yrkesliv.

För att kunna ta del av Career Services tjänster behöver du registrera dig i vår karriärportal.

Navigate to video: Välkommen till Career Service
Video (1:13)
Välkommen till Career Service

Career Service erbjuder:

 • Individuell coaching och CV feedback
  Har du kortare frågor angående ditt CV? Boka en 30 min online-session. Om du vill gå djupare och utforska dig själv och dina mål bokar du en coachningssession istället. Under en timmes karriärcoachingsession med en professionell coach kommer du att få hjälp att hitta ditt fokus och dina svar på de områden du väljer att ta med till sessionen. Det kan vara frågor som rör områden som; vad vill jag verkligen, vad är viktigt för mig, hur väljer jag? 

 • Jobbportal med sommarjobb, praktikplatser och mer
  Många företag, både svenska och internationella, annonserar sina lediga jobb via portalen. 

 • Jobbsökarstöd
  När det väl är dags att söka jobb, oavsett om det gäller ett sommarjobb eller ditt första jobb efter examen så kan du få hjälp med ditt CV eller träna på intervjuteknik på våra workshops och i våra AI verktyg.

 • Hitta din väg
  Det är inte alltid så lätt att veta vad man vill. Via våra event kan du lyssna på alumner (fd studenter) som berättar om sin väg ut i yrkeslivet och gå på företagspresentationer. Det finns många möjligheter att både kartlägga vad som är viktigt för dig i ett jobb och att inspireras och lära sig mer om alla möjligheter som väntar efter en examen från Handelshögskolan.

Vi kanske syns i klassrummet!

En av våra hjärtefrågor är att stötta studenters personliga och professionella utveckling, det gör vi varje dag och inte bara genom samtal och event utan också integrerat i många av skolans utbildningar, där vi genomför workshops i allt från samarbete till självledarskap.

Studera utomlands

Handelshögskolan har avtal med cirka 160 partneruniversitet runt om i världen. Du har därmed goda möjligheter att studera en termin utomlands. Det ger dig värdefulla erfarenheter, ett internationellt kontaktnät och personlig utveckling.

Läs mer om möjligheterna att studera utomlands

Evenemang

Handelshögskolan arrangerar varje år ett stort antal evenemang och öppna föreläsningar. Dessa ligger oftast utanför dina studier, men kan ge dig nya insikter och fina möjligheter att nätverka.

Läs mer om våra evenemang på externa webben.

Studentkåren

Handelshögskolans i Göteborg Studentkår - HHGS - har fler än 20 föreningar, tre karriärmässor och sju företag. Genom HHGS kan du möta nya vänner och få värdefulla jobberfarenheter. 

Läs mer om HHGS

 

Evenemang

För tillfället finns inga evenemang publicerade.