Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Hos oss kan du studera samhället och människans plats i det ur en mängd olika perspektiv. Vi erbjuder utbildningar inom sociologi, kriminologi, arbetsvetenskap och personalvetenskap.

Som student får du lära dig att förstå och förklara samhällsfenomen, identifiera problem och kritiskt granska olika förklaringsmodeller. Du får ta del av aktuell forskning, lära dig om olika teoretiska perspektiv och hur de kan appliceras på samhället vi lever i. Tillsammans utforskar vi, ställer nya frågor och utmanar vårt sätt att tänka. Kanske kommer du att ifrågasätta saker som du tidigare tagit för givna?

Vid institutionen möter du kompetenta lärare och forskare, ofta med stort samhällsengagemang. Undervisningen ges i varierade former som föreläsningar, seminarier, workshops, flipped classroom, drama- och processpedagogik.

Om Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Typ av organisation
Institution
Tillhör fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Kontaktinformation
Postadress
Box 720
40530
Göteborg
E-post
socav@socav.gu.se
Besöksadress
Skanstorget 18
41122
Göteborg

Kontakt

Utbildningsadministration

 

Att tänka på inför och vid brand

Larm 
När utrymningslarmet går är det alltid ett skarpt larm, då ska du lämna lokalen omedelbart! Nödutrymningsvägar är markerade med gröna skyltar i taket. Om larmet går, lämna byggnaden via närmaste rökfria utrymningsväg och ta dig till återsamlingsplatsen. Hissar får inte användas vid utrymning. 

Bild
Grön platta med en vit pil och en vit människa

När du kommit ut 
Gå till återsamlingsplatsen. Återuppsamlingsplats är på Haga kyrkoplan. Det ligger mellan Hagakyrkan och samhällsvetenskapliga biblioteket.  

Att utrymningslarmet tystnar betyder inte nödvändigtvis att faran är över. Gå därför aldrig tillbaka in i byggnaden innan räddningstjänsten eller ansvarig utrymningsledare har gett klartecken. 

Var förberedd 
Studera utrymningsplanerna som finns uppsatta i alla universitetets byggnader. På dessa hittar du information om utrymningsvägar, släckutrustningens placering, brandlarmsknappar och var återsamlingsplatsen finns.  

Släckningsutrustning 
Släckningsutrustning finns på flera platser i lokalerna. De röda skyltarna markerar var släckningsutrustning finns. Alla bränder är små till en början och en tidig insats gör stor skillnad. Om du upptäcker att det börjat brinna, släck branden om du bedömer det som möjligt men utsätt inte dig själv för onödiga risker.  

Miljö och hållbarhet

Visionen 'Ett universitet för världen', som sträcker sig mellan 2021-2030, uttrycker Göteborgs universitets strävan efter att vara ett internationellt lärosäte som tar ansvar för samhällsutvecklingen och bidrar till en hållbar värld. Detta betyder att vi ska stärka vår relevans som samhällsaktör och samarbetspartner för att göra avtryck på samhällsutvecklingen och bidra till de globala utvecklingsmålen.

Läs mer om institutionens arbete 

Lokaler 

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan).

 

Evenemang

För tillfället finns inga evenemang publicerade.