Bild
Entrén till Statsvetenskapliga institutionen.
Foto: Emelie Asplund

För dig som läser en kurs

Information om en kurs – schema, kursplan, litteraturlista, ansvarig lärare med mera, hittar du i kursöversikten för respektive kurs på lärplattformen Canvas. Det är viktigt att du registrerar dig på kursen i god tid innan kursstart. Det gäller både för dig som läser fristående kurs och för dig som läser ett program. Om du har praktiska frågor om din kurs är du välkommen att kontakta kursens utbildningsadministratör.

Canvas lärplattform

Hitta kurser:

För dig som läser ett program

På Studentportalen finns så kallade programsidor som visar hur programmen är upplagda termin för termin. Där hittar du som programstudent den information du behöver. Har du praktiska frågor om ditt program ska du vända dig till programmets utbildningsadministratör. Behöver du vägledning är du välkommen att kontakta institutionens studievägledare. Information om dina kurser  – schema, kursplan, litteraturlista, ansvarig lärare med mera, hittar du i kursöversikten för respektive kurs på lärplattformen Canvas. Det är viktigt att även du som är programstudent registrerar dig på din kurs i god tid innan kursstart.

Våra studenter får jobb

Våren 2023 genomförde vi en alumnundersökning för att ta reda på vad våra tidigare studenter, alumner, gör efter examen. Den visar att 32 procent fick jobb innan examen och att 76 procent hade fått arbete ett halvår efter examen. Några av de kunskaper som alumnerna tycker är mest användbara från utbildningen är förmågan att arbeta självständigt, att kunna slutföra uppgifter i tid, och att kritiskt kunna reflektera och diskutera.

Karriärvägar efter studierna

Utbildningsadministratörer

Välkommen att kontakta utbildningsadministratören för din utbildning om du har några praktiska frågor.

Matilda Skagerlind
Matilda Skagerlind
Utbildningsadministratör
  • Statsvetarprogrammet
  • Kurser och kurspaket i statsvetenskap på grundnivå
Maria Lilleste
Maria Lilleste
Utbildningsadministratör
  • Kurser i statsvetenskap på avancerad nivå
  • Masterprogrammet i statsvetenskap (MaPS)
  • Masterprogrammet i statsvetenskap: Politik och psykologi om hållbar utveckling (MaPSE)
  • Master’s Programme in International Administration and Global Governance (IAGG)
Vendela Lundskog
Vendela Lundskog
Utbildningsadministratör
  • Kurser i Europakunskap på grund och avancerad nivå
  • Europaprogrammet
  • Master's Programme in European Studies, Samhällsvetenskaplig inriktning (MAES)
  • Master's Programme in European Studies, Humanistiska spåret (HMAES)
Kajsa Evertsson
Kajsa Evertsson
Utbildningsadministratör

Executive Master's Programme in European Studies (programmet är nedlagt och endast öppet för studenter som ska slutföra uppgifter).

      Studievägledning

      Eva Nilsson
      Eva Nilsson
      Studievägledare

      Till Eva Nilsson kan du vända dig om du har hälsoproblem på grund av dina studier, om du behöver pedagogiskt stöd, vill tillgodoräkna dig tidigare utbildning, om du vill göra studieuppehåll eller studieavbrott. Med Eva kan du också diskutera framtid och planera din karriär.

      Elin Ackerberg
      Elin Ackerberg
      Praktik- och alumnsamordnare

      Med Elin Ackerberg kan du diskutera praktik och praktikplatser både i Sverige och internationellt. Du kan också få hjälp med karriärvägledning. Elin jobbar också med antagningen till våra masterprogram.

      Angelica Thell
      Angelica Thell
      Internationell koordinator

      Behöver du vägledning i val av utbytesstudier kan du kontakta Angelica Thell. Med henne kan du också diskutera våra double degree-program där du läser ett år i Konstanz i Tyskland eller ett år i Chapel Hill, USA.

       

      Hitta på campus och säkerhet

      Statsvetenskapliga institutionen tillhör Campus Haga. Via länken nedan hittar du information om bland annat öppettider, studieplatser, kaféer och pentryn på campus, var närmsta servicecenter ligger samt information om tillgänglighet i lokalerna.

      Hitta på universitetet

      Det är viktigt att du läser igenom sidorna för säkerhet på universitetet. Om en olycka eller kris inträffar måste vi alla vara förberedda!

      Säkerhet på universitetet

      Om Statsvetenskapliga institutionen

      Typ av organisation
      Institution
      Tillhör fakultet
      Samhällsvetenskapliga fakulteten
      Kontaktinformation
      Postadress
      Box 711
      40530
      Göteborg
      E-post
      stats@pol.gu.se
      Besöksadress
      Sprängkullsgatan 19
      41123
      Göteborg

      Vilka är vi på Statsvetenskapliga institutionen?

      Vår institution är en internationell akademisk miljö, vilket innebär att vi välkomnar studenter, forskare och personal från hela världen. Här kan du förvänta dig en kulturell mångfald och ett globalt perspektiv, något som berikar vår akademiska gemenskap och bidrar till en bredare förståelse av samhället.

      Institutionen leds av prefekt Mikael Gilljam som är professor i statsvetenskap. Varje år utbildar vi omkring 850 studenter. Du som läser Europakunskap tillhör Centrum för Europastudier som är en del av Statsvetenskapliga institutionen.

      Centrum för Europastudier

      Institutionens forskning

      De flesta lärare som du möter under din utbildning är också aktiva forskare. Statsvetenskapliga institutionen bedriver framstående forskning inom följande områden:

      • Demokrati och demokratisering
      • Europafrågor
      • Genus och politik
      • Internationell politik
      • Kollektivt handlande
      • Korruption och samhällsstyrningens kvalitet
      • Miljöpolitik
      • Offentlig politik och förvaltning
      • Partiforskning
      • Politisk teori
      • Val, opinion och väljarbeteende

      Läs mer:

      Välkommen på forskningsseminarier

      En viktig del av forskarnas vardag är våra olika forskningsseminarier där ny forskning presenteras och diskuteras. Vi anordnar forskningsseminarier inom de flesta av institutionens forskningsområden. Som student på Statsvetenskapliga institutionen är du, i mån av plats, välkommen att lyssna på de seminarier som intresserar dig. Tid och plats annonseras i kalendariet på institutionens hemsida.

      Vår hemsida: Statsvetenskapliga institutionen

      Sociala medier

      Facebook: Department of Political Science, University of Gothenburg
      Instagram: Statsvetenskapgu

      Evenemang

      För tillfället finns inga evenemang publicerade.