Kultur och demokrati, masterprogram

Program
H2KOD
2 år
120 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Kultur och demokrati, masterprogram på gu.se.

Här har vi samlat programspecifik information och kontaktuppgifter för dig som studerar masterprogrammet Kultur och demokrati vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Åsa Andersson
Programkoordinator
Lise-Lotte Gustafsson
Studievägledare

Programkrav och utbildningsplaner

Terminsöversikt

Termin 1

  • Introduktion: Kultur och demokrati (KD2100), 15 hp

  • Kultur och estetik i en global värld (KD2110), 7,5 hp

  • Röster, texter, tolkningar (KD2120), 7,5 hp

Termin 2

  • Barns och ungas delaktighet i samhälle, kultur och politik (BOU215), 15 hp

  • Det offentliga samtalets praktik (KD2130), 15 hp

Termin 3

  • Kulturens praktiska fält (KD2170), 15 hp

  • Kulturvetenskaplig metodologi (KD2150), 15 hp

Termin 4

  • Examensarbete (KD2160), 30 hp

Registrering och kursval

Som programstudent behöver du inför varje ny termin söka de kurser som du ska läsa. Ansökan till respektive termin görs under ordinarie ansökningsperioder under vår- samt hösttermin. Exakta ansökningstider hittar du på antagning.se. Ansökningskoder samt information om ansökningsförfarandet skickas ut på mail, samt publiceras som ett anslag på Canvas.

Registrering på programmets kurser kan göras i Ladok en vecka innan kursstart. Upplever du problem med registreringen kan du kontakta Utbildningsadministationen, studentexp@kultvet.gu.se

Du hittar mer information om Registrering, resultat och intyg samt att Söka kurser under studietiden på Studentportalen.

Utbytesstudier och praktik

Det finns möjlighet att förlägga delar av utbildningen på annat lärosäte. Kontakta din programkoordinator eller studievägledare för vidare stöd och vägledning.

Under termin 3 läser du praktikkursen "Kulturens praktiska fält" som omfattar en halv termins praktik. Du ansvarar själv för att i samråd med programkoordinator hitta en praktikplats. Du kan även kontakta din studievägledare för bollning, tips och stöd kring praktiken. Mer information om Praktik hittar du på Studentportalen.

Här har studenter från Kultur och demokrati gjort sina praktiker

Möt våra studenter

Läs intervjun med tidigare studenten Henrik Bergius