Bild
Studenter som sitter i grupp och pratar
Foto: Malin Arnesson

Naturvetenskapligt basår

Program
Z1BAN
1 år
60 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Naturvetenskapligt basår på gu.se.

Kontakt, programövergripande frågor

 

Jeanette Montell-Westerlin
Jeanette Montell-Westerlin
Studievägledare

För frågor som rör basåret som helhet och inte är ämnesspecifika.

 

Kontakt ämnesspecifika frågor

För frågor om de olika ämnen som ingår i basåret vänder du dig till studievägledaren för det ämne det gäller.

Matematik

Sonja Göc
Sonja Göc
Studievägledare

Fysik

Johanna Giske
Studievägledare

Biologi

Andrea Kilströmer och Peter Gutz
Studievägledare
biology@bioenv.gu.se  

Kemi

Per Martin Björemark
Studievägledare

Utbildningplan

Utbildningsplan, Naturvetenskapligt basår

Programsida på Canvas

På programsidan hittar du all information som rör prorammet. 

Programsida på Canvas för Naturvetenskapligt basår

Programkommittén

Det finns en programkommitté för naturvetenskapligt basår. Följande personer ingår i gruppen läsåret 2023/24: 

  • Ulla Dinger, programansvarig
  • Jeanette Montell, studievägledare
  • Damiano Ognissanti (Matematik)
  • Carlo Ruberto  (Fysik)
  • Jürgen Gräfenstein (Kemi)
  • Henrik Aronsson (Biologi)
  • Abel Docaj (student)
  • Lovisa Angelin (student)