Bild
Studieexpeditionen vid matematiska vetenskaper
Studieexpeditionen vid Institutionen för matematiska vetenskaper
Foto: Malin Arnesson

Institutionen är gemensam för Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Det innebär att våra lärare, forskare och doktorander undervisar och forskar på båda lärosätena. Som student har du ett större kursutbud att välja bland och du får ta del av faciliteter som till exempel bibliotek och studieplatser vid båda lärosätena.

Om Institutionen för matematiska vetenskaper

Typ av organisation
Institution
Tillhör fakultet
Naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktinformation
Telefon
0317721000
Postadress
41296
Göteborg
E-post
math@science.gu.se
Besöksadress
Chalmers Tvärgata 3
41296
Göteborg

Program och kurser vid Institutionen för matematiska vetenskaper

Vi erbjuder flera olika program och många fristående kurser. Utöver det så undervisar och håller våra lärare även i kurser vid andra institutioner på Göteborgs universitet och på Chalmers.

Följande program och kurser erbjuds vid vår institution. 

Naturvetenskapligt basår

Matematikprogrammet

Masterprogrammet i matematiska vetenskaper

Masterprogrammet matematik och lärande

Fristående kurser inom matematik och matematisk statistik

Kontaktuppgifter ledningen

Kontaktuppgifter till våra programansvariga

Våra programansvariga kan svara på frågor om programmens innehåll och struktur. 

Kontaktuppgifter till våra lärare

Våra lärare kan svara på frågor om de kurser som de arbetar med. Vem som är kursansvarig och vilka lärare som jobbar med en kurs ser du i lärplattformen Canvas.

Kontaktuppgifter till undervisande personal vid matematiska vetenskaper

Studieexpeditionen på matematiska vetenskaper

I vår studieexpedition kan du hämta ut tentor och få svar på frågor kring dina studier.

Öppettider: måndagar, onsdagar och fredagar kl 11.00–13.00. För avvikande öppettider, se länken nedan. 
Besöksadress: Chalmers Tvärgata 3, entréplan
E-postadress: mvexp.math@chalmers.se​

 Läs mer om vilken hjälp du kan få i studieexpeditionen

Studievägledning 

Sonja Göc
Sonja Göc
Studievägledare

Kontakta Sonja för frågor gällande:

  • Matematikprogrammet
  • Masterprogrammet i matematiska vetenskaper
  • Fristående kurser i matematik och matematisk statistik
Jeanette Montell-Westerlin
Jeanette Montell-Westerlin
Studievägledare

Kontakta Jeanette för frågor gällande naturvetenskapligt basår.

Följ oss i sociala medier

Instagram: @matematikgu

Våra lokaler

Våra lokaler finns på Campus Johanneberg på Chalmersområdet.

Läs mer om våra lokaler

Bibliotek

Som student vid Institutionen för matematiska vetenskaper kan du vända dig både till Chalmers huvudbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek. Dessutom har matematiska vetenskaper sitt eget institutionsbibliotek.  

Matematikbiblioteket

Besöksadress: Chalmers tvärgata 3
E-post: bibl.math@chalmers.se

Läs mer om Matematikbiblioteket

Chalmers huvudbibliotek

Besöksadress: Hörsalsvägen 2
E-post: support.lib@chalmers.se
Läs mer om Chalmers huvudbibliotek

Göteborgs universitetsbibliotek

Universitetsbiblioteket finns på många ställen. Som matematikstudent kan du vända dig till biomedicinska biblioteket.
Läs mer om Göteborgs universitetsbibliotek

Tillgång till e-resurser för GU-studenter på MV
Biblioteken vid GU och Chalmers tillhandahåller e-resurser för studenter, för tillgång till e-böcker, databaser, vetenskapliga artiklar och så vidare. Du som är GU-student behöver kontakta studieexpeditionen för att få access till särskilda e-resurser vid MV: mvexp.math@chalmers.se

Studentgruppen SG Matte

SG Matte är en del av naturvetarsektionen på Göta studentkår och representerar de studenter som läser kurser och program på Institutionen för matematiska vetenskaper. De arbetar för att sprida god stämning på institutionen och att få alla studenter att trivas. Där hittar du matematikstudenter i olika årskullar som du kan fråga om hjälp, om kurslitteratur eller liknande.
E-post: sgmatte@gota.gu.se

SG Matte har även en Facebook-grupp som kallas Väsentligen lika med matematikstudenter
Länk till SG Mattes Facebook-grupp

Säkerhet och krissituationer

Chalmers har samlat information om vilka rutiner som gäller om en  krissituation uppstår på Campus Johanneberg. 

Information om vad som ska göras om en krissituation uppstår

Rutin vid olyckor och utrymning

Institutionen för matematiska vetenskaper har en egen rutin vid olyckor och utrymning, som studenter och anställda behöver känna till.

Parkering

Det finns möjlighet för studenter att köpa parkeringstillstånd på Campus Johanneberg/Chalmersområdet. 

Läs mer om parkeringstillstånd hos Chalmersfastigheter

Evenemang

För tillfället finns inga evenemang publicerade.