Bild
Studenter som arbetar med grupparbete
Foto: Malin Arnesson

Kontakt

Martin Hallnäs
Programansvarig Matematikprogrammet
Sonja Göc
Sonja Göc
Studievägledare
Jeanette Montell-Westerlin
Jeanette Montell-Westerlin
Utbildningsadministratör

Studieexpeditionen

Vår studieexpedition hittar du på Chalmers Tvärgata 3, entréplan.

Läs mer om öppettider och hjälp du kan få vid studieexpeditionen 

Utbildningsplan

Matematikprogrammets utbildningsplan

Programinnehåll

De två första åren läser alla studenter samma kurser. 

Det här läser du på matematikprogrammet

Inför det tredje året väljer du en inriktning: matematik, tillämpad matematik eller matematisk statistik. Det finns krav på vissa kurser du behöver läsa, för övrigt kan du välja fritt. Du har också möjlighet att sätta din egen prägel på utbildningen genom att läsa kurser i andra ämnen som till exempel logik och matematikfilosofi, datavetenskap, fysik och ekonomi.

Läs mer om val av inriktning

Fristående kurser vid matematiska vetenskaper

Institutionen för matematiska vetenskaper

Matematikprogrammet ges vid Institutionen för matematiska vetenskaper. 

Läs mer om Institutionen för matematiska vetenskaper på vår organisationssida 

MY-dagen

Varje år i slutet av oktober arrangeras MY-dagen – Matematik i Yrkeslivet. Dit bjuds flera alumner in för att berätta om vad de jobbar med och hur de haft nytta av sin utbildning. Det är en bra chans att se vilka möjligheter som finns på arbetsmarknaden. My-dagen är obligatorisk för alla studenter på första året av matematikprogrammet. Alla studenter som läser övriga årskurser på matematikprogrammet är välkomna.

Programkommittén

Programmet följs kontinuerligt upp av programkommittén. Flera möten hålls under läsåret samt ett årligt utvärderings- och utvecklingsmöte.
Studentrepresentant: Rasmus Grönlund

Studentgruppen SG matte

Studentgruppen för matematik, SG matte, är en del av naturvetarsektionen på Göta studentkår och representerar de studenter som läser kurser och program vid Institutionen för matematiska vetenskaper. De är dels studenternas röst gentemot institutionen och ska hjälpa till att stärka kvalitén på utbildningen. Utöver det arrangerar de studiesociala aktiviteter, som till exempel fester efter tentor, fika varje vecka, och hjälper till att hålla efter studenternas uppehållsrum LaPlace för att skapa en trivsam miljö.

Läs mer om SG Matte på institutionens sida 

Biblioteksresurser för studenter på Matematikprogrammet

Som student på Matematikprogrammet har du tillgång till många olika resurser vid både Universitetsbiblioteket och Chalmers bibliotek.

Läs mer om bibliotekstjänster på Campus Johanneberg