Navigate to video: När du vill bli präst eller på annat sätt jobba med människor
Video (1:22)
När du vill bli präst eller på annat sätt jobba med människor
Bild

Teologiskt program, kandidatprogram på grundnivå

Program
H1RKT
3 år
180 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Teologiskt program, kandidatprogram på grundnivå på gu.se.

Här har vi samlat programspecifik information och kontaktuppgifter för dig som studerar kandidatprogrammet i teologi vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion.

Kontakt

Martin Berntson
Martin Berntson
Programkoordinator

 

Kristina Svensson
Kristina Svensson
Studievägledare

 

Utbildningsplan

Terminsöversikt

Nedan följer översikt på en generell studiegång som utgångspunkt för en individuellt utformad utbildning (observera att den kan modifieras på olika sätt).

Avser du att bli präst i Svenska kyrkan finns två alternativ beroende på om du vill läsa GT med hebreiska eller NT med grekiska. Dessa studiegångar skiljer sig beroende på om du startar dina studier på vårterminen eller höstterminen.

Du finner de olika studiegångarna i utbildningsplanen ovan.

 • Rekommenderad studiegång GT med hebreiska
 • Rekommenderad studiegång NT med grekiska

Generell studiegång:

Termin 1

Grundkurs (obligatorisk) 30hp

Termin 2

Valbara fortsättningskurser i inriktningarna

 • Kristendomens historia
 • Religionsbeteendevetenskap
 • Systematisk teologi
 • Religionshistoria
 • Bibelvetenskap

om sammanlagt 30hp

Termin 3

Valbara fördjupningskurser om sammanlagt 30hp (se inriktningar ovan)

Termin 4

Valbara fördjupningskurser om sammanlagt 30hp (se inriktningar ovan)

Termin 5

 • Valbara fördjupningskurser om sammanlagt 15hp (se inriktningar ovan)
 • RT1400 Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för kandidatexamen (obligatorisk) 15hp

Termin 6

Valfria kurser i annat ämne vid Göteborgs universitet, annat lärosäte i Sverige eller utomlands alternativt praktik

Registrering och kursval

Ämnet religionsvetenskap och teologi vid Göteborgs universitet består av fem inriktningar:

 • Religionshistoria
 • Religionsbeteendevetenskap
 • Kristendomens historia
 • Systematisk teologi
 • Bibelvetenskap, utan eller med språklig inriktning (Gamla testamentet med hebreiska och Nya Testamentet med grekiska).

Utöver inledande grundkurs  och avslutande kandidatexamensarbete har du inom programmet stor frihet att välja kurser i dessa olika inriktningar, allt efter eget intresse och mål med din utbildning.

Som student vid programmet behöver du inför varje termin söka de kurser som du ska läsa. Ansökan till respektive termin görs under ordinarie ansökningsperioder, det vill säga mellan 15 mars-15 april för höstterminens kurser (termin 3 och 5), samt mellan 15 september-15 oktober för vårterminens kurser (termin 2, 4 och 6). Ansökningskoder samt information om ansökningsförfarandet skickas ut på mail, samt publiceras som ett anslag på Canvas.

Läs mer under söka kurser under studietiden.

Om du studerar till präst

Läser du med mål att bli präst har du att ta hänsyn till specifika, innehållsliga krav från Svenska kyrkan. Tyngdpunkten i studierna kommer då att ligga på bibelvetenskap, systematisk teologi och kristendomens historia men det finns också utrymme för kurser i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap. För att täcka in de kurser du behöver läsa får du till din hjälp rekommenderade studiegångar (se ovan). Dessa är utformade med hänsyn tagen dels till Svenska kyrkans innehållsliga krav, dels för att du ska få en så bred akademisk utbildning som möjligt.

Utlandsstudier och praktik

Det finns också möjlighet till en termins praktik, utlandsstudier eller studier i annat ämne. Tillsammans med studievägledare i ämnet kan du skapa en individuell studiegång som passar just dig.

Du kan även läsa mer om utbytesstudier.

Karriärsmöjligheter

De kunskaper och färdigheter du får genom att studera religionsvetenskap och teologi är relevanta, efterfrågade och användbara inom många områden, exempelvis inom utbildning, kyrka och församling, kultur, migration, integration, offentlig förvaltning, politik, forskning, freds- och konfliktfrågor, opinionsbildning, personal- och människovård och internationellt samarbete.

Efter avslutat kandidatprogram är du behörig att studera vidare på avancerad nivå mot en magister- eller masterexamen.

Läs intervjun med:
Nina Konnebäck – Student