Bild
Studenter framför byggnaden Humanisten.
Foto: Natalie Greppi

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Välkommen till Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, en del av Humanistiska fakulteten. Här bedrivs forskning och undervisning i litteraturvetenskap, idé- och lärdomshistoria, religionsvetenskap och teologi och teaterstudier.

Våra kurser och program ger bildning och humanistiska kompetenser som du kan ha glädje av oavsett yrkesbana. De riktar sig till dig som funderar på ett arbetsliv inom kultur- eller informationssektorn, eller är intresserad av arbetsområden relaterade till mångfalds- och integrationsfrågor.

Utbildningarna förbereder dessutom för forskarkarriär inom respektive huvudområde. Många av våra kurser passar också dig som vill fortbilda och förkovra dig.

Förutom kurser kan du studera följande program hos oss:

 

Om Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Typ av organisation
Institution
Tillhör fakultet
Humanistiska fakulteten
Kontaktinformation
Postadress
Box 200
40530
Göteborg
E-post
lir@lir.gu.se
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255
Göteborg

Våra lokaler

Institutionens verksamhet är förlagd till Humanisten bakom Göteborgs konstmuseum vid den vackra Näckrosdammen. Du hittar studievägledare, expedition och övrig personal på våning 6. Hit har du tillträde med ditt Gu-kort.

Expedition

Telefon- och öppettider:

Måndag 9.45–11.45 och 13–15.15
Tisdag 9.45–11.45 och 13–15.15
Onsdag 9.45–11.45 (eftermiddag stängt)
Torsdag 9.45–11.45 och 13–15.15

Telefon: 031-786 1115
E-post: expedition@lir.gu.se

Här kan du bland annat:

  • få information om schema, kursplaner och litteraturlistor (dessa hittar du även i Canvas - Göteborgs universitets lärplattform)
  • få studieintyg och registreringsintyg (du kan också själv skriva ut verifierbara studieintyg via Studentportalen eller hämta dem i Servicecenter i entrén till Humanisten)
  • lämna in hemtentor och andra examinationsuppgifter
  • hämta ut din tenta om du inte har kunnat vara med vid det ordinarie tentautlämningstillfället.

Lokaler för studier och grupparbeten

Många studenter väljer att studera i Humanistens ljusa och nybyggda lokaler. Här finns både grupprum och olika sittplatser för studier i lugn och ro. Dessutom vilrum, kopiatorer, datorsal och stilla rum.

Humanistiska fakultetens sida hittar du kartor och mer information om lokaler samt bokning av grupprum.

Studievägledare

Funderar du på att börja studera kurser eller program i något av våra ämnen? Eller är du redan student hos oss och funderar på vidare studier och vad du vill göra efter studierna?

Läs mer om studievägledning här

Vid institutionen finns tre studievägledare, som ansvarar för vägledning inom våra olika ämnen.

Studievägledare för litteraturvetenskap och teaterstudier

Camilla Alvhage (rum C641)
Telefon: 031-786 4580
E-post: 
camilla.alvhage@gu.se

Finns på kontoret måndagar och onsdagar

Studievägledare för idé- och lärdomshistoria, religionsvetenskap och teologi samt masterprogrammet Kritiska studier:

Kristina Svensson (rum C679)
Telefon: 031-786 4519
E–post: 
kristina.svensson@lir.gu.se

Telefontid: mån 13-15, tis-ons 10-11.30.

Studievägledare för ämneslärarprogrammet i svenska och religionskunskap:

Peter Olsson (rum C619)

Telefon: 031-786 6506 (torsdagar 13:30-14:30)

E-post: studiev.larare@lir.gu.se

Studierektorer

Det finns en studierektor för varje ämnesområde. Studierektorerna ansvarar för planering, administration och uppföljning av utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå. Studierektorn har det övergripande ansvaret för kursplaner och kurslitteratur, för vilka lärare som undervisar på kurserna och för den pedagogiska utvecklingen.

Du kan vända dig till studierektorn om du har synpunkter på din kurs, på undervisningen eller liknande. Vid allmänna frågor om kursinnehåll, studieplanering och så vidare bör du i första hand kontakta ditt ämnets studievägledare.

Du hittar studierektorer och kontaktuppgifter här

Läs mer om kurser, program och forskning

På externwebben gu.se kan du läsa mer om pågående forskning, utbildningar, alumnporträtt och studentporträtt.

www.gu.lir.se

Nyheter

För tillfället finns inga nyheter publicerade.

Evenemang

För tillfället finns inga evenemang publicerade.