Bild
Studenter sitter i trappa med laptop i knät.
Foto: Natalie Greppi

Kritiska studier, masterprogram

Program
H2KST
2 år
120 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Kritiska studier, masterprogram på gu.se.

Här har vi samlat programspecifik information och kontaktuppgifter för dig som studerar masterprogrammet i Kritiska studier vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion.

Kontakt

Maria Johansen
Programkoordinator

 

Kristina Svensson
Kristina Svensson
Studievägledare

 

Programkrav och utbildningsplaner

Terminsöversikt

Studiegången varierar  beroende på om du har tidigare studier i vald programinriktning eller ej.

Studiegång för studenter som har 60hp i valt inriktningsämne från grundnivå:

Termin 1

 • Humanioras historia, identitet och praxis (15hp). Programgemensam, obligatorisk kurs
 • Ämnesteoretisk fördjupning (15hp). Obligatoriska kurser inom valt huvudområde.

Termin 2

 • Det kritiska tänkandet praktik (15hp). Programgemensam, obligatorisk kurs
 • Valfri kurs (7,5hp). Inom befintligt utbud på avancerad nivå inom litteraturvetenskap eller idé- och lärdomshistoria.
  Studenter inom teaterstudier läser den obligatoriska kursen Perspektiv på teaterhistorieskrivning (7,5hp).
 • Recensionens teori och praktik (7,5hp). Programgemensam, obligatorisk kurs

Termin 3

 • Valfria kurser (30hp). Kurser som ges inom det befintliga utbudet på grund- eller avancerad nivå på institutionen,
  efter samråd med studievägledare, kurser vid Göteborgs universitet eller annat universitet i Sverige eller utomlands, alt. läskurser.

Termin 4

Masterexamensarbete (30hp). Masteruppsatskurs inom valt huvudområde.

Studiegång för studenter som saknar 60hp i valt inriktningsämne från grundnivå:

Termin 1

 

 • Humanioras historia, identitet och praxis (15hp). Programgemensam, obligatorisk kurs
 • Behörighetsgivande ämnesfördjupningskurs 1 (7.5hp) inom valt huvudområde
 • Behörighetsgivande ämnesfördjupningskurs 2 (7.5hp) inom valt huvudområde

Termin 2

 • Det kritiska tänkandet praktik (15hp). Programgemensam, obligatorisk kurs
 • Valfri kurs (7,5hp). Inom befintligt utbud på avancerad nivå inom litteraturvetenskap eller idé- och lärdomshistoria.
  Studenter inom teaterstudier läser den obligatoriska kursen Perspektiv på teaterhistorieskrivning (7,5hp).
 • Recensionens teori och praktik (7,5hp). Programgemensam, obligatorisk kurs

Termin 3

 • Ämnesteoretisk fördjupning (15hp). Idéhistoria och litteraturvetenskap: Obligatoriska ämneskurser inom valt huvudområde.
  Teaterstudier: 7,5hp obligatorisk kurs samt 7,5hp valfri kurs.
 • Valfri/valfria kurser (sammanlagt 15hp)

Termin 4

Masterexamensarbete (30hp). Masteruppsatskurs inom valt huvudområde.

Registrering och kursval

Utbildningen leder till en masterexamen i vald inriktning, litteraturvetenskap, idé- och lärdomshistoria eller teaterstudier, och ger behörighet att söka forskarutbildning i detta huvudområde.

Programmet består av både obligatoriska och valbara kurser. Till kurserna i huvudområdet medges generell platsgaranti förutsatt att behörighetskraven är uppfyllda, att studenten följer programmet i föreskriven takt samt att ansökan sker senast sista anmälningsdatum.

Som student vid programmet behöver du inför varje termin söka de kurser som du ska läsa. Ansökan till respektive termin görs under ordinarie ansökningsperioder, det vill säga mellan 15 mars-15 april för höstterminens kurser (termin 3 och 5), samt mellan 15 september-15 oktober för vårterminens kurser (termin 2, 4 och 6). Ansökningskoder samt information om ansökningsförfarandet skickas ut på mail, samt publiceras som ett anslag på Canvas.

Prata med din studievägledare och läs mer under söka kurser under studietiden.

Seminariet för Kritiska studier

Jämte obligatoriska och valbara kurser utgörs programmet av Seminariet för Kritiska studier: regelbundna tillfällen där vi under kritiska former ventilerar aktuella frågor. Här möter vi redaktörer, forskare, författare, översättare, politiker, konstnärer, och andra verksamma inom akademi, förvaltning, konst- och kulturliv.

Utlandsstudier och praktik

Har du läst grund- och fortsättningskurs (60hp) i vald inriktning sedan tidigare kan du ägna programmets tredje termin åt praktik, i Sverige eller utomlands. Saknar du grund- och fortsättningskurs (60hp) i vald inriktning  har du 15hp att disponera fritt under termin 3, exempelvis till fältstudier i Sverige eller utomlands inför ditt kommande masterexamensarbete. Prata med din studievägledare för mer information.

Du kan även läsa mer om utbytesstudier.

Karriärmöjligheter

Du utbildar dig till ett arbete där dina redskap är kritisk analysförmåga, avancerade skriftliga och muntliga färdigheter, teoretisk skärpa och förmåga att jämka mellan och värdera olika perspektiv, informationstyper, yttranden, samt kulturella och samhälleliga praktiker. Det är centrala färdigheter, inte minst inom kultur- och mediesektorn, på redaktioner, förlag, men också inom offentlig förvaltning, civilsamhälle och andra sektorer och branscher som ställer höga krav på analytiska och kommunikativa kompetenser. Därtill kommer du att besitta en fördjupad kultur- och idéhistorisk bildning.

Läs intervjun med:
Joann Lindskog – Student