Bild
Bilden visar en lektion på Psykologiska institutionen.
Foto: Kristin Lidell

Välkommen till Psykologprogrammet

Program
S2PSY
5 år
300 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Psykologprogrammet på gu.se.

Här har vi samlat kontaktuppgifter och information till dig som studerar på Psykologprogrammet.

Utbildningsplan 

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar före eller under din studieperiod, är du välkommen att kontakta oss:

Chrissie Evling, studievägledare
Jonathan Thor, utbildningsadministratör
Jeremy Ray, studierektor 

Du som är ny på programmet

Innan du börjar programmet bör du läsa all information på sidan Ny student.
När du har blivit antagen måste du registrera dig i tid på den inledande kursen på termin 1 (PM1621, Introduktion till psykologiämnet och psykologyrket), annars förlorar du din plats på programmet. Registreringstider hittar du på programmets samlingssida i Canvas.

Du som redan är student på programmet

Du som är student på programmet behöver registrera dig på varje ny kurs. Registreringstider hittar du på programmets samlingssida i Canvas. Det är bland annat viktigt för att du ska få titt studiemedel och få tillgång till allt material på Canvas 

Terminsindelning 

På Psykologprogrammet studerar du under 10 terminer (5 år). Nedan visas vilka kurser som ingår i respektive termin. Du studerar 30 hp varje termin.

Termin 1

PM1621 Introduktion till psykologiämnet och psykologyrket, 7,5 hp
PM1622 Utvecklingspsykologi, 22, 5 hp

Termin 2 

PM1323 Psykologi som vetenskap, 7,5 hp
PM1624 Socialpsykologi, 7,5 hp
PM1625 Gruppsykologi, 15 hp

Termin 3 

 PM1627 Människan som samhällsvarelse, 7,5 hp
PM1626 Etnisk mångfald och psykologprofessionen, 7,5 hp
PM1628 Kognitiv psykologi, 15 hp

Termin 4 

PM1629 Biologisk psykologi, 15 hp
PM1630 Personlighetspsykologi, 15 hp

Termin 5

 PM1332 Behandlingsforskning och testmetodik, 7,5 hp
PM1632 Psykisk hälsa, 22,5 hp 

Termin 6

PM1633 Juridik och etik, 7,5 hp
PM1644 Verksamhetsförlagd utbildning, 22,5 hp

Termin 7

PM2635 Utredning och psykologisk behandling av individer I, 30 hp

Termin 8

PM2636 Arbets- och organisationspsykologi, 22 hp
PM2637 Utredning och psykologisk behandling av individer II, 8 hp

Termin 9

PM2638 Psykologisk behandling i grupp, 3 hp
PM2639 Konsultation och handledning, 4 hp
PM2640 Utredning och psykologisk behandling av individer III, 8 hp
PM2341 Metoder för psykologisk forskning, 15 hp

Termin 10

PM2542 Examensarbete, 30 hp

Kursinformation i Canvas

På aktuellt kursrum i Canvas hittar du kursplaner, litteraturlista och schema på kursöversikten, du behöver inte vara inloggad. Undervisningsmaterial etc. hittar du under moduler, du behöver vara inloggad i Canvas.

På samlingssidan i lärplattformen Canvas finns det genvägar till alla aktuella kursrum där du kan nå respektive kursöversikt och dess moduler. På samlingssidan hittar du även alla registreringsperioder på respektive kurs  (som du även kan se när du loggat in i Ladok) 

Samlingssidan i Canvas hittar du här. 

Utbildningsterapi

Peter Sand och Marianne Englund presenterar upplägget för utbildningsterapin på ett schemalagt informationstillfälle på termin 2.

Information om utbildningsterapin finns också i modulerna för termin 3-10 på programmets samlingssida i Canvas.

Om du har frågor om utbildningsterapin är du välkommen att kontakta: Peter Sand, kursansvarig

Utbildningskliniken

Termin 7, 8 och 9 träffar du som psykologstudent patienter på institutionens utbildningsklinik. Patientarbete under handledning ingår i kurserna PM2635, PM2637 och PM2640 och sker parallellt med undervisningen. Alla studenter har både KBT- och PDT-patienter. 

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om utbildningskliniken och patientarbetet:

Marianne Englund, klinikansvarig psykolog KBT

Peter Sand, klinikansvarig psykolog PDT

Emelie Säwe, klinikadministratör

Studieuppehåll och återkomst till studierna

Behöver du göra ett uppehåll i studierna på psykologprogrammet kan du endera ansöka om ett studieuppehåll eller anmäla en programpaus. Här kan du läsa om vad som gäller för de båda varianterna, samt hur du gör när du vill återkomma till programmet.

Har du en utländsk psykologexamen?

Vänd dig till Socialstyrelsen, deras upplysningstjänst i frågor om behörighet och legitimation; telefon 075-2473000.

Göteborgs universitet har ingen kompletterande utbildning för psykologer med utländsk examen. Detta uppdrag har Lunds universitet, telefon 046-222 00 00 (växel), Umeå universitet, telefon 090-786 50 00 (växel) samt Uppsala universitet som också är det universitet som har samordningsansvar för kompletterande utbildning för psykologer, telefon 018-4710000 (växel).

Ingen antagning till senare del av programmet

Det är inte möjligt att söka till en senare del av vårt psykologprogram. Har du läst kurser på ett psykologprogram vid ett annat lärosäte och planerar att söka till programmet här vid Göteborgs universitet kan du ansöka om tillgodoräkning av kurser när du antagits och är registrerad. Observera att du inte kan räkna med att kunna flytta upp till en högre termin om du skulle få beviljat en ansökan om tillgodoräknande då det endast kan medges i mån av plats.

Påverka din utbildning

Det finns flera olika möjligheter för dig som student på Psykologiska institutionen att påverka din utbildning. Här kan du läsa om Psykrådet och de olika utbildningarnas beredningsgrupper.